Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Komisja Prawa Autorskiego

Data dodania: 16.10.2013

Komisja Prawa Autorskiego

Od 14 października przez kolejne trzydzieści dni resort kultury przyjmuje zgłoszenia kandydatów na arbitrów Komisji Prawa Autorskiego.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych kandydatów mogą przedstawiać: organizacje zbiorowego zarządzania, stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz organizacje radiowe i telewizyjne. Osoby chcące pełnić taką funkcję powinny posiadać odpowiednią wiedzę oraz niezbędne doświadczenie zawodowe z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Komisja Prawa Autorskiego to podmiot, którego jednym z najważniejszych zdań jest zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Składa się ona z trzydziestu arbitrów, których powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kadencja Komisji trwa trzy lata.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP