Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Apel do Dyrektorów bibliotek pedagogicznych

Data dodania: 24.10.2013

Apel do Dyrektorów bibliotek pedagogicznych

Szanowni Państwo,

Redakcja serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie danych aktualizujących bazę adresową oraz katalogów on-line.

Chcielibyśmy, aby bazy były aktualne, ale potrzebna jest Państwa pomoc. Nie zawsze otrzymujemy od Państwa informacje o zlikwidowanych czy przekształcanych filiach i zdarza się, że nasze dane w bazach są nieaktualne.

Zarówno w interesie redakcji EBP SBP jak i Państwa leży aktualność danych, dlatego bardzo prosimy o zgłoszenie uwag na adres: serwis@bptorun.edu.pl, w terminie do 8 listopada 2013 r.

nad. Aldona Zawałkiewicz, Redaktor naczelna Elektronicznej Biblioteki Pedagogicznej SBP

Źródło: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP