Polecamy
Paulina Motylińska 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Co ustaliła Rada Europejska w sprawach cyfrowych?

Data dodania: 28.10.2013

Co ustaliła Rada Europejska w sprawach cyfrowych?

Na trwającej w Brukseli Radzie Europejskiej udało się osiągnąć wyraźny zapis w sprawie europejskiej reformy ochrony prywatności, o co Polska energicznie zabiegała.

W czasie pierwszego dnia obrad szefowie rządów i państw Unii Europejskiej skoncentrowali się na gospodarce cyfrowej, innowacjach i usługach. Polska od wielu miesięcy zabiegała, aby w konkluzjach (czyli wnioskach końcowych) ze szczytu europejscy liderzy zwrócili szczególną uwagę na cztery kluczowe postulaty:

  • Ochrona danych osobowych – chodziło o wskazanie przez Radę Europejską horyzontu zakończenia prac nad reformą
  • Pakiet Connected Continent – Łączność na całym kontynencie – chodziło o podkreślenie wagi znaczenia budowania jednego rynku telekomunikacyjnego i rozpoczęcie prac legislacyjnych nad pakietem
  • Stawki VAT na e-booki – wprowadzenie zobowiązania dla KE do zaproponowania zmian i zrównania stawek opodatkowania książek papierowych i książek cyfrowych
  • Promocja otwartego dostępu i potencjału chmury obliczeniowej – zwrócenie uwagi przez Radę Europejską na potencjał kryjący się w tych rozwiązaniach

Wszystkie te kwestie zostały uwzględnione w konkluzjach przyjętych przez przywódców państw europejskich. Polska z zadowoleniem przyjmuje ich ostateczny kształt. Do najważniejszych konkluzji Rady Europejskiej należy stwierdzenie, że ważne jest wzbudzanie zaufania obywateli i przedsiębiorstw do gospodarki cyfrowej. Terminowe przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych i dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego ma kluczowe znaczenie dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 roku.

Źródło: MAiC


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP