Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Nowe władze Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych

Data dodania: 29.10.2013

Nowe władze Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych

Dnia 21 października 2013 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, w czasie którego dokonano wyborów nowych władz sekcji.

Zebranych powitała Pani Beata Zych dyrektor PBW w Warszawie i życzyła owocnych obrad. W dalszej części zebrania Panie Agata Arkabus i Anna Płusa z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie wygłosiły wykład „Jak w bezpieczny sposób korzystać z internetowych materiałów edukacyjnych”.

Po przerwie przewodnicząca Sekcji Wiesława Budrowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP za lata 2009-2013. Następnie Pani Aldona Zawałkiewicz przeprowadziła jawne wybory Zarządu Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych na lata 2013-2017.

W wyniku wyborów powołano nowy Zarząd Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP w składzie:

  • Wiesława Budrowska - przewodnicząca
  • Bożena Boryczka - z-ca przewodniczącej
  • Ewa Czerniak - sekretarz
  • Anna Płusa - członek
  • Elżbieta Mieczkowska - członek
  • Marta Jasińska - członek
  • Hanna Okońska - członek

Przewodniczącą Zarządu Głównego SBP Elżbieta Stefańczyk życzyła nowemu Zarządowi wielu sukcesów w pracy. Podkreśliła też, że Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych jest jedną z najlepiej działających sekcji SBP. Jej członkowie uczestniczą w warsztatach, konferencjach, a Zarząd angażuje się w rozwiązywanie spraw spornych bibliotek, kierując pisma do odpowiednich urzędów.

Nauczyciele bibliotekarze mają więc wsparcie w Sekcji.

nad. Ewa Czerniak, sekretarz Sekcji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP