Polecamy
27,00 PLN

„Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa... więcej >

Finał projektu wieluńskiej książnicy "Nasz region - nasza tradycja..... "

Autor: Biblioteka: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu Województwo: łódzkie
Data dodania: 29.10.2013

21.10.2013 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przekazaniu środków finansowych w kwocie 10851,12 zł na realizację projektu "Nasz region - nasza tradycja" aktywizacja środowiska wiejskiego wokół tradycji muzycznych regionu.

Przedsięwzięcie było realizowane przez placówkę w okresie od czerwca 2012 r. do września 2013 r. Dzięki grantowi przyznanemu w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, Zespół Śpiewaczy Czeremcha działający przy filii bibliotecznej w Rudzie został wyposażony w elementy stroju wieluńskiego.

Ważną częścią projektu było również pozyskanie środków na przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów śpiewaczych przez instruktora muzycznego Marka Derę.

W finale przedsięwzięcia, 14 września 2013 r. Czeremcha zaprezentowała swoje umiejętności na VI Artystycznych Spotkaniach Seniorów "Czar jesieni" w Głownie, gdzie zespół otrzymał wyróżnienie.

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP