Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Kreatywna Europa (2014-2020)

Data dodania: 06.11.2013

Kreatywna Europa (2014-2020)

Zgodnie z przedstawioną w listopadzie 2011 roku propozycją Komisji Europejskiej, trzy funkcjonujące dotąd odrębnie programy europejskie „Kultura”, „Media” i „Media Mundus”, zostaną zastąpione od 2014 r. przez jeden program „Kreatywna Europa”. Program ten, przewidziany do realizacji w latach 2014-2020, będzie zawierał trzy komponenty: Kultura, Media i finansowy komponent horyzontalny.

Połączenie wspomnianych programów ma zapewnić, w opinii Komisji Europejskiej, oszczędności w kosztach zarządzania programami i funkcjonowaniu punktów informacyjnych, a także zwiększyć efektywność i widoczność planowanych przez nie działań. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w każdym kraju powinien zostać utworzony jeden punkt kontaktowy ds. Programu „Kreatywna Europa” (ang. Creative Europe Desk), który będzie pełnić funkcje informacyjne, szkoleniowe i promocyjne. Punkt ten będzie jednym adresem kontaktowym, zarówno dla Komisji Europejskiej, jak i potencjalnych beneficjentów Programu.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzył prowadzenie Punktu Kontaktowego Programu „Kreatywna Europa” Instytutowi Adama Mickiewicza. Instytut prowadził do tej pory z sukcesem dwa punkty kontaktowe - ds. Programu Kultura 2007-2013 oraz Programu „Europa dla Obywateli”.

Źródło: MKiDN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP