Polecamy
Wydawnictwo SBP 8,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Pismo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych do Minister Edukacji Narodowej

Data dodania: 06.11.2013

W imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych starań o uwzględnienie bibliotek pedagogicznych jako beneficjentów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Elbląg, 4.11.2013r.

Szanowna Pani
Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej


W imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych starań o uwzględnienie bibliotek pedagogicznych jako beneficjentów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Istniejąca od przeszło 90 lat sieć bibliotek pedagogicznych (łącznie z filiami 318 placówek na terenie kraju) zawsze wspierała swoimi działaniami realizację zadań edukacyjnych i proces samokształcenia. Rozporządzenie MEN z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych rozszerzyło dotychczasowe zadania o organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zobligowało biblioteki pedagogiczne do obowiązkowego wspierania nauczycieli bibliotekarzy szkół, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie kompetencji informacyjnych i medialnych innych nauczycieli zobowiązanych podstawą programową do rozwijania umiejętności kluczowych uczniów.

Biblioteki pedagogiczne wyposażone w publiczny dostęp do Internetu są nadto miejscami edukacji równoległej, w których organizowane są zajęcia służące przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu pokolenia 50+ dla środowisk nauczycielskich i nie nauczycielskich. Dysponują wykształconą kadrą, zasobami dydaktycznymi, doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych: stacjonarnych i e-learningowych. Brakuje im jednak nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego, który poprawiłby ich potencjał edukacyjny. Biblioteki pedagogiczne jako placówki resortu oświaty od dawna nie korzystały z systemowego wsparcia ze środków unijnych oraz nie mogły aplikować o środki kierowane do bibliotek publicznych.

Dlatego zwracamy się do Pani Minister z apelem o uwzględnienie bibliotek pedagogicznych w projektowaniu rozwiązań Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a także o wzmocnienie ich roli w kreowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Jesteśmy przekonani, że tylko zintegrowane działanie wsparcia wszystkich bibliotek (szkolnych, pedagogicznych i publicznych), kompleksowe wykorzystanie ich potencjału, rozszerzenie oferty o działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu, doprowadzą do trwałych zmian w kompetencjach informacyjnych obywateli i przyczynią się do budowy społeczeństwa uczącego się przez całe życie.

W imieniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych
Elżbieta Mieczkowska

Do wiadomości: 

  • Michał Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji
  • Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego

Źródło: Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP