Polecamy
Jacek Wojciechowski 40,00 PLN 59,00 PLN

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie – z próbą zarysowania... więcej >

Ogólnopolska konferencja "Zbiory specjalne w bibliotekach polskich"

Autor: Biblioteka: Książnica Pomorska im. Stanisłąwa Staszica w Szczecinie Województwo: zachodniopomorskie
Data dodania: 07.11.2013

Zgodnie z tytułem, konferencja będzie w całości poświęcona  zbiorom specjalnym – ich miejscu w polskich bibliotekach i ich roli w prowadzonych współcześnie badaniach naukowych. Podczas konferencji jej uczestnicy przedstawią wyniki swoich – świeżo zakończonych lub będących w toku – dociekań naukowych (bibliograficznych, proweniencyjnych etc.) prowadzonych na zbiorach specjalnych. Wskażą także główne kierunki badań i zarysują postulaty badawcze. Poruszone zostaną również problemy związane z tzw. organizacją zbiorów specjalnych, w tym z zasadami ich opracowania, udostępniania i konserwacją. Interesująco zapowiada się panel poświęcony digitalizacji zbiorów specjalnych i ich popularyzacji.
Program konferencji można znaleźć na stronie wydarzenia: http://www.ksiaznica.szczecin.pl/www/wydarzenia/single/id/721Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP