Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

XXXII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej za nami

Data dodania: 07.11.2013

XXXII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej za nami

23 października 2013 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie XXXII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP. W spotkaniu uczestniczyło 35 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych, Biblioteki Narodowej.

Zebrani omawiali kwestie przestrzeni informacyjnej bibliografii regionalnej w kontekście organizacyjnym. Analizowali rejestrację poloników zagranicznych w bibliografii regionalnej oraz obecność bibliografii regionalnych w bibliotekach cyfrowych. Zagadnienia bibliografii regionalnych w innych krajach poruszono w referacie Tematyka bibliografii regionalnej i zasobów regionalnych na podstawie piśmiennictwa zagranicznego rejestrowanego w „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej”. Wykazano, że bibliografia regionalna w takich krajach, jak: Węgry, Czechy, Słowacja, Rosja, Niemcy jest ważnym elementem systemu informacyjnego.

W drugiej części Spotkania dokonano podsumowania działalności Zespołu do Spraw Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kadencji 2009-2013 oraz wybrano Zarząd na lata 2013-2017 w składzie: Marzena Przybysz (BN) – przewodnicząca, Hanna Jamry (Opole) i Krystyna Kasprzyk (Kraków) – wiceprzewodniczące oraz Bożena Lech-Jabłońska (Lublin) – sekretarz.

Uczestnicy obrad zgłosili tematy i zagadnienia, którym należałoby poświęcić spotkania bibliografów w nowej kadencji. Są to m.in.:

  • promowanie bibliografii regionalnej jako ważnego elementu komunikacji społecznej i dziedzictwa kulturowego,
  • opracowanie różnych typów dokumentów na potrzeby bibliografii regionalnej,
  • bibliografie regionalne w świecie,
  • poszerzenie współpracy w zakresie bibliografii regionalnej,
  • zintegrowanie bibliografii regionalnych na stronach internetowych (wspólna wyszukiwarka, platforma linków)

nad. Marzena Przybysz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP