Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Warsztat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Cyfrowa Aktywizacja Społeczeństwa

Data dodania: 08.11.2013

Warsztat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Cyfrowa Aktywizacja Społeczeństwa

W związku z trwającymi konsultacjami programu operacyjnego Polska Cyfrowa 29.10. br. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbył się warsztat poświęcony trzeciej osi programu operacyjnego Polska Cyfrowa - Cyfrowa Aktywizacja Społeczeństwa. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele SBP.

Warsztat był poświęcony działaniom w ramach trzeciej osi na rzecz włączania w świat cyfrowy oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Małgorzata Steiner, Monika Dołowiec, Włodzimierz Marciński z MAC przedstawili ogólny zarys działań w PO PC.

Mówiono o współpracy samorządów, bibliotek oraz organizacji pozarządowych poprzez wspieranie inicjatyw społecznych. Szczegółowiej analizowano sprawę szkoleń, które byłyby prowadzone w centrach społeczności lokalnej - ośrodkach kultury, bibliotekach itp. W trakcie dyskusji doprecyzowywano planowane działania do skutecznej realizacji celu.

Cel ten został określony w programie jako cel szczegółowy 5: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu.

W ramach tego celu planowane są trzy typy działań:

  • wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań cyfrowej integracji i aktywizacji (biblioteki publiczne - wsparcie dla trenerów cyklicznych szkoleń dla mieszkańców o praktycznych wykorzystaniach: o ebankowości, wykorzystywanie komunikatorów itp.) ;
  • wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji (wsparcie projektów dla grup niepełnosprawnych, niemobilnych, dla podnoszenia edukacji cyfrowej);
  • kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.

nad. Marzena Przybysz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP