Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Targi Książki w Krakowie, 24-27.10.2013 r.

Data dodania: 08.11.2013

Już po raz siedemnasty odbyły się krakowskie Targi Książki, jak co roku skupiające liczne grono autorów, wydawców, osób związanych z książką i czytelnictwem, przedstawicieli różnych środowisk. Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, iż hala przy ul. Centralnej 41a momentami "pękała w szwach". Niewątpliwie tym silnym magnesem są także liczne spotkania przyciągające potencjalnych nabywców upatrzonych wcześniej książek. Warto wspomnieć o dwóch spotkaniach, które wiążą się z bieżącymi wydarzeniami.

"Kto stoi za nowym "Żmigrodzkim" - pod takim tytułem odbyło się Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy z krakowskim oddziałem SBP w dniu 25 października 2013 r. Spotkanie prowadziła Pani Żaneta Kubic
z Biblioteki Jagiellońskiej, a odbyło się ono w sali seminaryjnej nr 2, w hali targów
przy ul. Centralnej 41a o godz. 1200. Seminarium było poświęcone wydaniu książki „Bibliotekarstwo. Wydanie nowe”, która pojawi się w sprzedaży jeszcze w grudniu bieżącego roku. Dobrze znana bibliotekarzom książka funkcjonowała dotąd zarówno
w roli podręcznika, jak i poradnika w poszczególnych przypadkach wątpliwości zawodowych. Obecne wydanie przygotowane zostało przez liczny zespół autorów zaproszonych z wielu ośrodków od Krakowa po Gdańsk, pod redakcją Pani Profesor Anny Tokarskiej. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pani Profesor Anna Tokarska - redaktor wydania oraz kilkoro autorów: Remigiusz Lis, Agnieszka Łakomy, Jolanta Gwoździk, Hanna Langer, Joanna Kamińska, Jolanta Szulc. W gronie autorów znaleźli się Prof. dr hab. Wiesław Babik i dr hab. Diana Pietruch-Reizes - z Krakowa. Autorzy wymienili swoje doświadczenia w trakcie powstawania dzieła, zwracając uwagę na wiele różnic pomiędzy poprzednim, a obecnym wydaniem.

Innym zagadnieniom była poświęcona Konferencja prasowa zorganizowana przez Zarząd Główny SBP, która odbyła się tego samego dnia o godz. 16:00 w sali nr 2 pod tytułem: "650 lat w służbie książki". Prowadzone od lat badania stanu polskiego czytelnictwa przez Bibliotekę Narodową wieszczą spadek czytelnictwa w tradycyjnej formie. Starając się odwrócić tę tendencję, środowisko ludzi książki ogłosiło jubileuszowy rok 2014 czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa

i ogłoszono go Rokiem Czytelnika. Powołany wiosną 2013 r. Komitet Organizacyjny obchodów składa się z przedstawicieli następujących organizacji: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy, Izba Księgarstwa Polskiego, Polska Izba Książki, Polska Izba Druku. Ideą obchodów tego szczególnego jubileuszu jest zatem promocja książki i zawodów z nią związanych: bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy. Partnerami obchodów są: Instytut Książki, Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska. Na Konferencji głos zabrali przedstawiciele wymienionych organizacji, omawiający dwuetapowy, bogaty plan programu działań. Między innymi zaplanowano organizację dwóch konferencji naukowych: na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 2014 r.: „Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, a także w Szczecinie: „Książka dobrem kultury”. Obsługą organizacyjną obchodów zajmują się pracownicy Biura Zarządu Głównego SBP we współpracy z wytypowanymi osobami ze środowiska bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Podczas Konferencji zadbano o dostarczenie materiałów informacyjnych na ten temat oraz dołączono efektownie wykonaną ulotkę ubarwiającą informacje historyczne stosownymi ilustracjami. Zwrócono uwagę na graficzne logo identyfikujące obchody Roku Jubileuszowego.

Oba spotkania zorganizowane przy współudziale SBP były okazją do poruszenia ważkich problemów współczesnego bibliotekarstwa w Polsce.

 

Relację przygotowała

Małgorzata Krawczyk z Biblioteki Głównej AGH,

członek zarządu Oddziału SBP w Krakowie.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP