Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Zaproszenie do udziału w badaniu ENUMERATE dot. statystyki digitalizacji

Data dodania: 12.11.2013

Zaproszenie do udziału w badaniu ENUMERATE dot. statystyki digitalizacji

Komisja Europejska w lutym 2011 r. powołała trzyletni projekt ENUMERATE dotyczący badań statystycznych działań digitalizacyjnych. Biblioteka Narodowa jest narodowym koordynatorem tego programu.

Celem badania jest zgromadzenie wiarygodnych danych dotyczących postępu cyfryzacji zbiorów w poszczególnych instytucjach państw członkowskich, co w perspektywie umożliwi stworzenie obrazu działań digitalizacyjnych na obszarze Unii Europejskiej, dotychczasowych osiągnięć na tym polu oraz prognoz dotyczących dalszego rozwoju zbiorów cyfrowych. Pierwsza edycja badania została przeprowadzona w 2012 roku.

Projekt gromadzi dane o:

  • zakresie działalności digitalizacyjnej
  • kosztach tworzenia i utrzymania zbiorów cyfrowych
  • zasięgu i kosztach dostępu do zbiorów cyfrowych
  • sposobach i kosztach zabezpieczenia materiałów cyfrowego dziedzictwa

Biblioteka Narodowa serdecznie zaprasza do udziału w badaniu. Kwestionariusz można wypełniać do 30 listopada 2013 r.

Źródło: Biblioteka Narodowa


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP