Polecamy

Pierwsza Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna

Data dodania: 12.11.2013

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich organizuje w roku akademickim 2013/2014 pierwszą edycję Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas szkół gimnazjalnych.

Celem przedsięwzięcia jest m.in.:

  • rozbudzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań związanych z książką, informacją, kulturą czytelniczą i biblioteką
  • inspirowanie twórczych postaw i eksponowanie znaczenia pracy intelektualnej w życiu zawodowym i społecznym nauczycieli i uczniów
  • kształcenie i wychowywanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz traktowania informacji jako szczególnego dobra niematerialnego
  • wyrabianie postawy poszanowania dla dóbr kultury narodowej w dobie powszechnej globalizacji oraz właściwe pojmowanie działalności bibliotek, archiwów i fundacji gromadzących piśmienniczy dorobek narodowy
  • promocja zawodu bibliotekarza i pokrewnych profesji
  • integracja środowiska akademickiego, oświatowego i zawodowego

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Olimpiady http://www.olimpiadabii.uni.lodz.pl/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: olimpiadabii@uni.lodz.pl. Uczniów zaś zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie.

nad. dr Zbigniew Gruszka


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP