Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Zarządzania Biblioteką #5

Data dodania: 14.11.2013

Zarządzania Biblioteką #5

Ukazał się piąty numer „Zarządzania Biblioteką”, czasopisma Komisji Zarządznia i Marketingu ZG SBP. Serdecznie zapraszamy do lektury. Czasopismo można nabyć w Oficynie Wydawniczej Edward Mitek (tel. +48 511 244 522; mail: mitek.edward@gmail.com).

 

SPIS TREŚCI:

BADANIA I WIZJE

 • Katarzyna Baran: Jeszcze bibliotekarz czy już broker? Zmiany w zawodzie pracownika informacji w kontekście gospodarki opartej na wiedzy
 • Bartłomiej Homiński: Rola wizualnej komunikacji marketingowej w kształtowaniu architektury i wnętrz budynków bibliotek
 • Bogumiła Celer: Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych
 • Agnieszka Łobocka: Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście potrzeb osób starszych
 • Ewa Adaszyńska, Małgorzata Kuncewicz: Czytelnik niepełnosprawny w środowisku akademickim. Oferta biblioteczna dla osób niewidomych z dysfunkcją wzroku na przykładzie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz: Ewolucja wizerunku i roli społeczno-zawodowej bibliotekarza – od okresu międzywojennego po lata pięćdziesiąte XX w. Przegląd stanowisk

BIBLIOTEKI I BIBLIOTEKARZE ZA GRANICĄ

 • Karen R. Diller, LeGrand Noel Olsen: The Development of Information Transfer Theory: Revolution or Evolution?
 • Sue Phelps, Linda Frederiksen: The Challenge of Calculating Value: ROI in Academic Libraries
 • Sabina Adamiec-Warzecha: Rozwój potencjału społecznego na przykładzie bibliotek naukowych w Niemczech
 • Ewa Piotrowska: Kształcenie bibliotekarzy w krajach arabskich
 • Agnieszka Mazurowska: Bibliotekarze w krajach Beneluksu

Z WARSZTATU BIBLIOTEKARZA

 • Controlling personalny w bibliotece – opracowanie Jolanta Laskowska

WYWIADY

 • Rola Chorwackiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (HKD) w promowaniu bibliotek chorwackich. Rozmowa z przewodniczącą HKD Marijaną Mišetić oraz sekretarz Nevią Raos – poprowadziła Nina Kaczmarek

PRZEGLĄD LITERATURY

 • Publikacje polskie – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek
 • Publikacje zagraniczne – wybór i opracowanie Nina Kaczmarek

SPOTKANIA NAUKOWE

 • Konferencje i seminaria polskie – opracowanie Nina Kaczmarek
 • Konferencje zagraniczne – opracowanie Nina Kaczmarek

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP