Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Teatr w bibliotece

Data dodania: 14.11.2013

Teatr w bibliotece

Czy możliwy jest bliski związek teatru i biblioteki? Okazuje się, że tak. Można powiedzieć, że teatr amatorski na dobre zagościł w bibliotece, doskonale wpisując się w jej współczesne funkcje. Coraz częściej kultura teatralna staje się częścią działalności edukacyjnej i kulturalnej bibliotek.

Biblioteki publiczne, szkolne, pedagogiczne, placówki związane z domami kultury prowadzą różnego rodzaju formy teatralne i parateatralne. Są to z reguły przedstawienia adresowane do dzieci i młodzieży, ale funkcjonują również teatry dla dorosłych np. wrocławski Teatr Wśród Książek. Organizowane są też przeglądy, festiwale teatrzyków bibliotecznych.

Celem dodatku do „Poradnika Bibliotekarza” pt. „Teatr w bibliotece” jest wskazanie na doniosłą rolę sztuki teatralnej w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych, która poprzez związek z literaturą sprzyja rozwojowi czytelnictwa. Nie bez znaczenia jest możliwość integracji społeczności lokalnej z biblioteką. W tym zakresie realizowana jest idea biblioteki otwartej.

Ważną sprawą jest możliwość zaprezentowania czytelnikom bogatej działalności teatralnej prowadzonej w bibliotekach różnych typów, różnorodności inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy w pracy z czytelnikiem, zwłaszcza młodym.

W dodatku proponujemy artykuły wprowadzające do problematyki edukacji teatralnej (o potrzebie teatru, o metodyce prowadzenia zajęć teatralnych w bibliotekach) oraz tzw. dobre praktyki, czyli przegląd inicjatyw teatralnych w bibliotekach. Całość materiału zamyka tekst o festiwalu teatrzyków dziecięcych w bibliotekach regionu koneckiego.

Mamy nadzieję, iż lektura tego dodatku dostarczy czytelnikom sporo satysfakcji.

Jadwiga Chruścińska

Spis treści:

  • Tomasz Mitrowski - O potrzebie teatru
  • Małgorzata Pietrzak - Dlaczego warto prowadzić zajęcia teatralne w bibliotece?
  • Urszula Bielecka - „Teatr wśród Książek” w Bibliotece Ikara Filii nr 23 MBP we Wrocławiu
  • Anna Ptaszkiewicz-Godzina - „Życie jest teatrem”; projekt MBP w Jaworznie
  • Agnieszka Mirek - Teatr w bibliotece, czyli Galeria Książki inspirowana teatrem 
  • Teatrzyk biblioteczny „Bajbalinki” w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 25 w warszawskiej dzielnicy Wola
  • Dariusz Kowalczyk - Festiwal dziecięcych teatrzyków bibliotecznych w Końskich
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP