Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Zarząd Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów w kadencji 2009-2013

Przewodnicząca: Ewa Potrzebnicka
Wiceprzewodnicząca: Ewa Stachowska-Musiał
Sekretarz: Beata Czekaj-Wiśniewska
Członkowie: Marta Parnowska, Aleksandra Szalla-Kleemann


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP