Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do... więcej >

Powstaje Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych

Data dodania: 19.11.2013

- Udostępnianie danych i zasobów publicznych przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia – mówił minister Michał Boni podczas uroczystości podpisania Listu intencyjnego, dzięki któremu powstanie Biblioteka Cyfrowej Mediów Publicznych.

List podpisali przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz 19 spółek mediów publicznych. Biblioteka będzie platforma wymiany scyfryzowanych materiałów audiowizualnych.

MAiC pracuje nad trzema projektami, które pozwolą lepiej i szerzej udostępniać informacje:

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – w jednym z celów szczegółowych (cel szczegółowy 4) zapisane zostało zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego – będziemy ułatwiać dostęp obywateli do zasobów, danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych – tak zwanej informacji sektora publicznego. POPC zakłada dofinansowanie procesu digitalizacji zasobów
  • prowadzone są prace nad implementacją dyrektywy przyjętej 21 czerwca 2013 r. przez Radę UE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Tzw. dyrektywa re-use rozszerza zakres o muzea, biblioteki oraz archiwa; cyfrowe zasoby tych instytucji – dotychczas wyłączone – będą mogły podlegać ponownemu wykorzystywaniuCentralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) – CRIP – to katalog, w którym udostępniane będą informacje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zapewniać będzie wygodny dostęp z jednego miejsca do zasobów informacyjnych przechowywanych w systemach teleinformatycznych dostawców danych. CRIP będzie w ten sposób uzupełniać, a nie zastępować już funkcjonujące portale dostępowe, które mogą oferować użytkownikom bardziej zaawansowane kryteria oraz narzędzia wyszukiwania.
  • Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych w założeniu będzie systemem wyszukiwania – dziś rozproszonych – materiałów audialnych i audiowizualnych gromadzonych w zbiorach publicznej radiofonii i telewizji.

Dzięki Bibliotece media publiczne będą miały wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego. BCMP umożliwi stały i natychmiastowy dostęp do unikalnych, gromadzonych od kilkudziesięciu lat zbiorów audiowizualnych stanowiących dziedzictwo kulturowe, naukowe i edukacyjne, tworzone w ramach obowiązków nadawców publicznych.

Jednocześnie Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych jest odpowiedzią na politykę Komisji Europejskiej zmierzającą do stworzenia ram prawnych i obowiązków dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie udostępniania zasobów mediów publicznych.

Źródło: MAiC


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP