Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia – nowa seria wydawnicza SBP

Data dodania: 31.12.2013

Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia – nowa seria wydawnicza SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchomiło, we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nową serię wydawniczą pt.: „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia”. Seria ma charakter naukowy, obejmuje prace autorskie i zbiorowe, przygotowywane przede wszystkim przez młodych pracowników uniwersytetów, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, ale także doświadczonych wykładowców i badaczy przedmiotu z innych ośrodków akademickich w Polsce. Kolejne tomy prezentować będą literaturę dla młodych odbiorców omawianą z wykorzystaniem najnowszych metod badawczych, dominujących w kraju i w świecie.

Zasadniczym obszarem refleksji interpretacyjnej będzie literatura współczesna – Wydawnictwo SBP służy przede wszystkim środowiskom bibliotekarzy, a ci ze względów zawodowych skupieni są na tym, co aktualnie dzieje się w kulturze, w szczególności kulturze literackiej młodego pokolenia. Zjawiska dawniejsze będą poddawane omówieniu wówczas, gdy z różnych względów można by je określać mianem klasyki żywej lub które wymagałyby ożywienia.

Autorzy poszczególnych tomów będą zobligowani do takiego ujmowania omawianych zagadnień, by książki miały charakter otwarty, to znaczy by ich lektura nie wymagała opanowania specjalistycznej terminologii naukowej i wprawy w obcowaniu z hermetycznymi wywodami badawczymi. Pod względem jasności wywodu będziemy nawiązywali do najlepszych doświadczeń polskiej humanistyki, do prac Juliana Krzyżanowskiego i Kazimierza Wyki, którzy potrafili pisać rozprawy naukowe w ten sposób, że były one zrozumiałe nawet dla licealistów i wykorzystywane w procesie dydaktyki szkolnej.

Cele serii:

 1. promocja wiedzy z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży w środowiskach bibliotekarzy, polonistów i studentów kierunków humanistycznych,
 2. powiązanie prowadzonych badań z zakresu literatury i książki dziecięcej z oczekiwaniami i potrzebami środowisk bibliotekarzy i nauczycieli,
 3. aktywizacja badań nad literaturą i książką dla młodych odbiorców,
 4. promocja młodych badaczy przedmiotu.

Adresaci serii:

 1. ambitni bibliotekarze, dążący do poszerzania swojej wiedzy, zdobywania kwalifikacji, poszukujący wiedzy z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży, rozwijający swoje zainteresowania zawodowe,
 2. nauczyciele języka polskiego poziomu podstawowego i gimnazjalnego,
 3. studenci bibliotekoznawstwa, polonistyki, pedagogiki i psychologii,
 4. słuchacze bibliotekarskich i nauczycielskich studiów podyplomowych,
 5. badacze przedmiotu, wykładowcy, osoby prowadzące zajęcia z literatury dla dzieci i młodzieży na różnych kierunkach studiów.

W najbliższym czasie, w ramach serii ukażą się następujące pozycje:

 1. Janusz Korczak – pisarz”, pod red. Anny Marii Czernow
 2. „Wypowiedziane – przemilczane. Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań współczesności”, pod red. Weroniki Kosteckiej
 3. W. Kostecka, „Intertekstualność w literaturze dziecięcej”
 4. A.M. Czernow, „Strategie karnawalizacji w literaturze dla dzieci i młodzieży”
 5. G. Leszczyński, „Pożegnanie z książką”
 6. „„Muminki” Tove Jansson w setną rocznicę urodzin pisarki”, red. A.M. Czernow

W składzie Rady Programowej serii znaleźli się najbardziej doświadczeni badacze przedmiotu (m.in. prof. J. Papuzińska, R. Waksmund, B. Staniów, A. Ungeheuer-Gołąb), a także przedstawiciele młodego pokolenia badaczy.

Mamy nadzieję, że seria odpowie przede wszystkim na potrzeby środowiska bibliotekarzy praktyków zarówno z dużych miast, jak i niewielkich placówek powiatowych oraz gminnych, którzy wielokrotnie zapraszają na spotkania, wykłady i odczyty pracowników uniwersytetów, organizują konferencje naukowe i spotkania dyskusyjne, by w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać „z pierwszej ręki” informacje o tym, jakie są efekty prowadzonych badań nad literaturą dla młodych odbiorców, jakie są najnowsze szkoły interpretacyjne, jak środowiska naukowe oceniają to, co dzieje się w literaturze i kulturze młodego pokolenia. Seria nie zastąpi żywych spotkań, ale na pewno odpowie na potrzeby środowiska.

Logo serii:

Seria „Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia” jako pierwsza otrzymała swój własny logotyp.

Idea logo ma swoje źródła w myśleniu o badaniach literatury dla dzieci i młodzieży jako zgłębianiu zjawiska z wielu perspektyw. Różnorodność podejścia do tego zagadnienia kreuje dynamikę przecięć, wykluczania, dopełniania, która prowadzi do coraz wyrazistszego zakreślenia studiowanego przedmiotu.

Wydawnictwo SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP