Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej; 11-13 maja 2016 r,. Gdańsk

Uniwersytet Gdański, Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na X Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. NOWE ROZWIĄZANIA W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEJ.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 maja 2016 r. w Gdańsku.

UWAGA! Informujemy, że pierwszy dzień obrad będzie się odbywał na Uniwersytecie Gdańskim a drugi na Politechnice Gdańskiej.

Serdecznie zapraszamy chętnych do udziału oraz do nadsyłania propozycji wystąpień.Jak co roku, planujemy wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej. Z okazji dziesięciolecia konferencja będzie trwała trzy dni. Dzień pierwszy i drugi zostanie poświęcony prelekcjom oraz szkoleniom. Trzeciego dnia planowany jest wyjazd do zamku w Malborku. Koszt udziału w pierwszym i drugim dniu konferencji wynosi 350 zł, zaś pełny udział – 470 zł (dla uczestników indywidualnych) oraz 1800 zł (dla firm i sponsorów).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: baltycka.konferencja@gmail.com, zaś propozycje referatów na maja.wojciechowska@gmail.com.Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest jednak udział innej osoby.

 

Ważne terminy:

 • 15.03.2016 – nadesłanie abstraktu
 • 20.03.2016 – nadesłanie tradycyjną pocztą formularzy zgłoszeniowych (prelegenci oraz uczestnicy nie planujący wystąpienia)
 • 20.03.2016 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 30.04. 2016 – nadesłanie pełnych tekstów referatów
 • 10.04.2016 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów
 • 01.05.2016 – ustalenie szczegółowego programu konferencji
 • 11-13.05.2016 – konferencja
 • 10.2016 – wydanie publikacji pokonferencyjnej

 

Sponsorzy:

   

Pełen harmonogram obrad

Zagadnienia poruszane podczas konferencji:

 1. Systemy zarządzania jakością (ISO, TQM, Servqual i inne) w bibliotekach, ośrodkach informacji i instytucjach kultury w Polsce i na świecie.
 2. Standardy ewaluacji bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych w Polsce i na świecie.
 3. Komunikacja z użytkownikiem w procesach wdrażania systemu zarządzania jakością w bibliotekach.
 4. Badania satysfakcji użytkownika a jakość usług biblioteczno-informacyjnych.
 5. Statystyki biblioteczne – normy i standardy.
 6. Jakość w zarządzaniu informacją.
 7. Biblioteka jako ucząca się organizacja (Learning Organisation)
 8. Czytelnik = użytkownik = klient. Ewolucja czy rewolucja?
 9. Współczesna filozofia jakości w bibliotekach.
 10. Jakość a promocja usług bibliotecznych, usług informacyjnych i usług instytucji kultury. Działalność marketingowa oparto o jakość usług.
 11. Spojrzenie na jakość z trzech perspektyw: użytkowników, pracowników i kadry zarządzającej.
 12. Jakość kształcenia specjalistów usług informacyjnych.
 13. Jakość w działalności naukowej z zakresu bibliologii i informatologii.
 14. Inne związane z tematyką konferencji.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP