Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Powstał Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Data dodania: 16.11.2015

Powstał Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

W Bibliotece Narodowej powołano Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych.

Jego głównymi zadaniami są:

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Nadzór konserwatorski nad zbiorami BN i ich konserwacja.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
 • Opracowanie zaleceń i norm dotyczących konserwacji zbiorów oraz upowszechnianie standardów dokumentacji konserwatorskiej.
 • Działalność szkoleniowa.
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac konserwatorskich w formie książek i artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym.
 • Działalność ekspercka na potrzeby BN, MKiDN oraz innych instytucji.

Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych będzie kontynuował i rozwijał znakomite tradycje zapoczątkowane utworzeniem w 1929 r. przez prof. Bonawenturę Lenarta Pracowni Konserwatorskiej BN, oraz przejmie zadania realizowane dotychczas przez: Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Zakład Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych, Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych oraz Introligatornię Specjalistyczną, które wejdą w skład Instytutu jako następujące Pracownie:

 • Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych,
 • Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy,
 • Pracownia Konserwacji Masowej Książek,
 • Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych,
 • Introligatornia Specjalistyczna.

Źródło: BN


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP