Polecamy

Powstał Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

Data dodania: 16.11.2015

Powstał Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych

W Bibliotece Narodowej powołano Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych.

Jego głównymi zadaniami są:

 • Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Nadzór konserwatorski nad zbiorami BN i ich konserwacja.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
 • Opracowanie zaleceń i norm dotyczących konserwacji zbiorów oraz upowszechnianie standardów dokumentacji konserwatorskiej.
 • Działalność szkoleniowa.
 • Publikowanie wyników badań naukowych i prac konserwatorskich w formie książek i artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym lub światowym.
 • Działalność ekspercka na potrzeby BN, MKiDN oraz innych instytucji.

Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych będzie kontynuował i rozwijał znakomite tradycje zapoczątkowane utworzeniem w 1929 r. przez prof. Bonawenturę Lenarta Pracowni Konserwatorskiej BN, oraz przejmie zadania realizowane dotychczas przez: Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, Zakład Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych, Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych oraz Introligatornię Specjalistyczną, które wejdą w skład Instytutu jako następujące Pracownie:

 • Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych,
 • Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy,
 • Pracownia Konserwacji Masowej Książek,
 • Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych,
 • Introligatornia Specjalistyczna.

Źródło: BN


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP