Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowej

Data dodania: 28.06.2017

Koncepcja biblioteki jako centrum komunikacji międzykulturowej

W grudniu 2014 roku weszło w życie rozporządzenie prezydenta Rosji pn. „Podstawy państwowej polityki kulturalnej”. Mowa w nim między innymi o konieczności zachowania w tym kraju różnorodności kulturowej i etnicznej. Wiele bibliotek na terenie całego kraju zaczęło w związku z tym realizować programy dla społeczności zróżnicowanych pod względem narodowościowym i kulturowym.

Biblioteka Narodowa Tatarstanu w Kazaniu opracowała ogólne zasady działania i tematykę szkoleń bibliotekarzy w tym zakresie, mających na celu kształtowanie kompetencji międzykulturowych. Zgodnie z proponowaną w artykule koncepcją, procesy komunikacji w bibliotece przebiegające w środowisku wielokulturowym prowadzą do zderzenia różnych punktów widzenia na rzeczywistość na poziomie jednostek i grup. Wymaga to rezygnacji ze stereotypowego myślenia i zmiany nawyków działania bibliotekarzy.

W artykule przedstawiono koncepcję modelu przygotowania pracowników bibliotek do przezwyciężania konfliktów, uprzedzeń i trudności komunikacyjnych wynikających z różnic między wyznawanymi wartościami, postawami i środowiskowymi uwarunkowaniami. Dalej...

Źródło: BABIN 2.0


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP