Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Warsztaty „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne” - biblioterapia III stopnia, 12-13 grudnia 2017 r., Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii, pt.: „Literatura, jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne”, które odbędą się w dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie, ul. Gocławska 4.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów dziecięcych, którzy ukończyli kursy I i II stopnia biblioterapii, a także do osób, które posiadają podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania odpowiednio dobranych tekstów stosowanych w edukacji, terapii oraz profilaktyce zdrowia dzieci i młodzieży. Uczestnicy, którzy oprócz certyfikatów SBP chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu III stopnia biblioterapii wydane przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne z siedzibą we Wrocławiu proszeni będą o przygotowanie własnych programów biblioterapeutycznych. Szkolenie dwudniowe rozwija umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu biblioterapii, stosowania różnorodnych metod i technik pracy aktywizujących czytelnika, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotkniętych ADHD, autyzmem, zaburzeniami psychicznymi i in.).

Prowadzący: dr Wanda Matras-Mastalerz, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 300 zł + VAT (10% zniżki dla członków SBP). Koszt obejmuje udział w szkoleniu, materiały warsztatowe, konsultacje z trenerem, certyfikat SBP, zaświadczenie PTB, catering.

Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 grudnia 2017 roku w następujących godzinach:

 • 12 grudnia
  • rejestracja 11.00 - 11.30
  • szkolenie 11.30 - 16.30
 • 13 grudnia , szkolenie 9.00 - 14.00

Agenda:

12.XII.2017 r.

 1. Biblioterapia w procesie kształtowania wartości, postawy szacunku wobec siebie i innych. Promowanie poprzez literaturę wartości moralnych: uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.
 2. Potencjał terapeutyczny metafor w utworach literackich (prozie i poezji). Procesy identyfikacji, projekcji, kompensacji, modelowania, racjonalizacji i fantazjowania w pracy z tekstem.
 3. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji.
 4. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.

13.XII.2017 r.

 1. Biblioterapia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jak uczyć dzieci z autyzmem „czytania umysłu”? Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia.
 2. Kreatywne metody pracy z tekstem. Jak zachęcać do czytania młodego czytelnika.
 3. Biblioterapia w pracy z seniorami, dobór tekstów i metod pracy. Mądrość życiowa „lekcji długowieczności” Dana Buettnera.
 4. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych przez Uczestników. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką.
 5. Podsumowanie kursu z zakresu biblioterapii, rozdanie Zaświadczeń.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP