Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

Data dodania: 06.12.2017

Raporty ZUS za pracownika na urlopie ojcowskim

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. Wymiar tego urlopu wynosi obecnie 2 tygodnie. Pracownik powinien otrzymać za ten czas zasiłek macierzyński oraz mieć naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one finansowane przez budżet państwa. Niektórzy jednak pracodawcy muszą je rozliczyć w raportach przekazywanych do ZUS. Jeśli wypłata zasiłku macierzyńskiego ma miejsce w kolejnym miesiącu, wówczas mogą powstać wątpliwości co do prawidłowego sporządzenia za pracownika dokumentów rozliczeniowych.

Pracownik, który przebywa na urlopie ojcowskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński, podlega w tym czasie obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Składki na te ubezpieczenia za taką osobę rozlicza podmiot wypłacający zasiłek. Jeśli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego jest pracodawca, wtedy to on ma obowiązek naliczyć za pracownika składki ubezpieczeniowe (emerytalną i rentowe) z racji wypłacanego mu zasiłku. Zgłoszenia do ubezpieczeń nie dokonuje się jednak na „standardowym” druku ZUS ZUA, lecz wykazuje w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 X X i naliczonymi składkami emerytalno-rentowymi (patrz tabela). Następnie składki te wykazuje się w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w polach przeznaczonych dla finansowania składek z budżetu państwa (tj. w polach nr 10, 11 i 12 bloku IV deklaracji). Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP