Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, 9 luty 2018 r., Warszawa - ODWOŁANE

 

ODWOŁANE

 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi w bibliotece”, które odbędą się w dniach 9 lutego 2017 r. w budynku Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Meissnera 5 w Warszawie.

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z (pokolenia internetowego) – osób urodzonych po 2000 r. Nowe technologie nie tylko zmieniają oblicze bibliotek, ale także oferują proste i szybkie metody komunikacji czy współpracy pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem. Informacyjno – komunikacyjne technologie ułatwiają także prezentację oferty usług biblioteki, jak również dostosowanie tych usług do oczekiwań młodego użytkownika. Użytkownika, dla którego naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj internet, a narzędziem pozwalającym korzystać z jego zasobów coraz częściej tablet lub smartfon. Bibliotekarz w tej nowej rzeczywistości przyjmuje rolę przewodnika i nauczyciela wskazującego efektywne rozwiązania technologiczne (pokazuje funkcjonalność urządzeń, oprogramowania), ale przede wszystkim uczy, w jaki sposób korzystać tworzyć i korzystać z już dostępnych zasobów online.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

 • Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym czytelnikiem?
 • Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci?
 • Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0 i Biblioteka 2.0? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla bibliotekarza i czytelnika?
 • Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma, technologie i zjawiska, które towarzyszą dzisiaj zmianom prezentacji multimedialnych i interaktywnych treści?
 • Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób bibliotekarze mogą z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem?

Szkolenie przeprowadzi Grzegorz Gmiterek (doktor bibliologii i informatologii) jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problematyki dotyczącej wykorzystania nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science". Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Kosztu udziału w szkoleniu to 200 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy, materiały szkoleniowe, certyfikat.

 • 9.30-10.00 Rejestracja
 • 10.00-12.00 Technologie informacyjno – komunikacyjne w bibliotece. Wolny wybór czy konieczność wykorzystania przez bibliotekarza? Narzędzia i usługi Web 2.0 w bibliotece dla dzieci. Biblioteka 2.0 w 2018 r.
 • 12.00-12.15 Serwis kawowy
 • 12.15 – 13.45 Serwisy typu wiki w bibliotece jako przykład interaktywnej platformy do współpracy z dziećmi (warsztaty).
 • 13.45-14.00 Serwis kawowy
 • 14.00-15.30 Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna. Charakterystyczne zjawiska, terminy i pojęcia. Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w bibliotece. Mobilne narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP