Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Konsultacje dot. Europeany

Data dodania: 29.12.2017

Konsultacje dot. Europeany

Europeana to europejska platforma udostępniająca zasoby dziedzictwa kulturowego. Obecnie przeprowadzana jest niezależna ewaluacja Europeany w celu zaplanowania przyszłości platformy. Do 14 stycznia 2018 r. trwają – prowadzone przez Komisję Europejską – publiczne konsultacje zachęcające obywateli, specjalistów i organizacje zainteresowane cyfrowym dziedzictwem kultury, do wyrażania swojej opinii dotyczącej Europeany. Wyniki konsultacji pomogą zaplanować jej dalszy rozwój.

Uprzejmie Państwa prosimy:

  • o wzięcie udziału w konsultacjach (formularze dostępne są we wszystkich językach krajów UE): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/europeana
  • o udostępnienie linku za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacyjnych wszystkim Państwa odbiorcom, sieciom interesariuszy, a także tym, którzy Państwa zdaniem, mogą być zainteresowani wyrażeniem swojej opinii dot. Europeana. Prosimy również o zachęcenie innych do udostępniania powyższego linku przy pomocy własnych kanałów komunikacyjnych.

Prosimy Państwa o zabranie głosu i wsparcie konsultacji na terenie całego kraju. Więcej informacji na temat publicznych konsultacji dot. Europeany znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP