Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Data dodania: 24.01.2018

24 stycznia – Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Niezwykle trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez tzw. mass mediów, czyli środków masowego przekazu. Zaliczamy do nich przede wszystkim prasę, radio, telewizję i Internet ale w szerszym znaczeniu także popularne książki, filmy (kino) czy nagrania muzyczne. Ich decydującym wyróżnikiem jest bardzo duży zasięg oddziaływania.

Przekazywane treści mają charakter publiczny i są masowo odbierane. Określenie „mass media” po raz pierwszy pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w latach 40-tych XX w. i oznaczało zarówno masowość produkcji i odbioru przekazu jak i prostotę, schematyczność i łatwą dostępność przekazywanych treści.

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu to święto zaproponowane przez Sobór Watykański II. Zostało ustanowione przez papieża Pawła VI w maju 1967 r. Od 1986 roku obchodzone jest 24 stycznia. W tym dniu Kościół katolicki wspomina św. Franciszka Salezego, którego papież Pius XI ogłosił w 1923 roku patronem dziennikarzy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP