Polecamy
10,00 PLN 27,00 PLN

Opracowanie: „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje... więcej >

Przyjaciele bibliotek cyfrowych 2017. Raport z analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych

Data dodania: 20.02.2018

Przyjaciele bibliotek cyfrowych 2017. Raport z analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych

Na stronie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego udostępniono raport "Przyjaciele bibliotek cyfrowych 2017. Raport z analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych", którego celem jest przedstawienie wyników analizy źródeł ruchu w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych. 

Analizie poddano dane pochodzące z sześciu serwisów:

  • Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego BC UWr (http://bibliotekacyfrowa.pl),
  • e-Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego e-bUW (http://ebuw.uw.edu.pl),
  • Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej MBC (http://mbc.malopolska.pl),
  • Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych RCIN (http://rcin.org.pl),
  • Śląskiej Biblioteki Cyfrowej ŚBC (https://sbc.org.pl)
  • Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej WBC (http://www.wbc.poznan.pl).

Wszystkie te serwisy są, jak na polskie warunki, dużymi bibliotekami cyfrowymi i istnieją co najmniej od kilku lat. Trzy z nich (BC UWr, e-bUW, RCIN) mają charakter instytucjonalny, trzy pozostałe (MBC, ŚBC, WBC) są regionalnymi bibliotekami cyfrowymi. Wszystkie działają w oparciu o oprogramowanie dLibra rozwijane w PCSS.

Jak wynika z raportu, tytułowymi przyjacielami bibliotek cyfrowych, w kontekście kierowania ruchu do ich zbiorów były w 2017 r.:

  • wyszukiwarki internetowe, w tym przede wszystkim Google (97% ruchu w tym kanale, 2% - Bing), 
  • serwisy agregujące i katalogi biblioteczne: agregatory Federacja Bibliotek Cyfrowych i Europeana oraz katalog NUKAT,
  • użytkownicy bibliotek cyfrowych,

Pełny raport dostępny jest na stronie: http://lib.psnc.pl/dlibra/docmetadata?id=785

Redakcja SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP