Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

BP w Dzielnicy Włochy w Warszawie - nabór na stanowisko Kierownika filii

Data dodania: 08.06.2018

BP w Dzielnicy Włochy w Warszawie - nabór na stanowisko Kierownika filii

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko:
Kierownika filii bibiiotecznej w organizacji.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie) bibliotekoznawcze,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • doświadczenie w pracy w bibliotece publicznej,
 • dobra znajomość rynku wydawniczego,
 • zdolności interpersonalne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość pakietu Office, przeglądarek internetowych, wskazana znajomość obsługi systemów bibliotecznych, szczególnie systemu Aleph,
 • znajomość przepisów określających działalność instytucji kultury, w tym w szczególności bibliotek wraz z aktami wykonawczymi.

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • 1 etat umowa na okres próbny 3 miesiące, następna umowa na okres roku, trzecia umowa na czas nieokreślony,
 • praca w systemie dwuzmianowym oraz w soboty.

Miejsce zatrudnienia:

 • ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa,
 • Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja nowej filii biblioteki przeznaczonej dla użytkowników wszystkich grup wiekowych,
 • opracowanie programu działania filii,
 • szkolenie nowo zatrudnionych pracowników,
 • kierowanie działalnością filii,
 • zakup i ewidencja zbiorów,
 • obsługa użytkowników,
 • organizacja spotkań autorskich, wykładów i innych imprez promujących czytelnictwo i szeroko rozumianą kulturę,
 • organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie edukacji czytelniczej dla dzieci i młodzieży, szkoleń komputerowych dla seniorów i innych zgodnie z programem działalności filii,
 • współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi,
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie zasadnicze: 4000 zł + dodatek funkcyjny, dodatek stażowy i premia.
 

Wymagane dokumenty, termin i sposób składania:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • koncepcja (wizja) funkcjonowania nowej filii bibliotecznej obsługującej wszystkie grupy wiekowe użytkowników z uwzględnieniem działalności edukacyjnej, promującej czytelnictwo, szeroko rozumianą kulturę i bibliotekę,
 • dokumenty należy przesłać do 29.06.2018, na adres: administracja@bpwlochy.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa.

Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy
spełniają postawione wymagania i złożą najciekawszą koncepcję funkcjonowania nowej filii.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa, e-mail: administracja@bpwlochy.waw.pl,
telefon: 22 863-23-97, 863-61-73.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bpwlochy.waw.pl.


Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.


Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.


Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP