Polecamy
31,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

Czerwcowy numer Bibliotekarza 6/2018

Data dodania: 18.06.2018

Czerwcowy numer Bibliotekarza 6/2018

Zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym numerem "Bibliotekarza"

 

 

W czerwcowym numerze „Bibliotekarza” przedstawiamy teksty poświęcone aktualnym problemom bibliotekarskim. Pierwszy tekst, OMNIS – jeden punkt dostępu do wszystkich zbiorów autorstwa Barbary Marii Morawiec, prezentuje prowadzony przez Bibliotekę Narodową od 2016 r. ogólnopolski projekt „e-usługa OMNIS”. Biblioteka Narodowa wypełniając swoje zadania statutowe w zakresie wspierania bibliotek i rozwoju czytelnictwa przygotowuje cztery bezpłatne e-usługi publiczne: Zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS, Repozytorium wydawnicze e-ISBN, POLONĘ w Chmurze dla bibliotek oraz POLONĘ w Chmurze dla naukowców. Pracom towarzyszą konsultacje w środowisku bibliotekarskim, warsztaty oraz inne formy przygotowujące bibliotekarzy do ich odbioru. W kolejnym tekście Wyzwania czytelnicze motywacją do kontaktu z lekturą Edyta Kosik przedstawia motywacje czytelnicze wpływające na dobór lektury. Autorka opisuje wyzwania czytelnicze, m.in. zainteresowanie i jednostkowe potrzeby, które wpływają na wybór literatury. Małgorzata Rokicka-Szymańska autorka artykułu Współpraca bibliotek powiatu białostockiego. Wyniki sondażu przedstawia rezultaty badania czytelniczego przeprowadzonego po raz kolejny przez Książnicę Podlaską w Białymstoku. Tematem sondażu była współpraca bibliotek powiatu białostockiego. Jego wyniki wskazują na korzyści z jakich czerpią biblioteki, omawiają postawy aktywnych bibliotekarzy, prezentują działania często wykraczające poza standard pracy bibliotek. Maria Wróblewska, autorka czwartego artykułu Bibliografia fonografii polskiej, opisuje projekt realizowany przez członków Sekcji Fonotek ZG SBP, w którym aktywnie uczestniczy. Celem projektu jest zgromadzenie informacji bibliograficznej o piśmiennictwie omawiającym nagrania utworów polskich kompozytorów i nagrania polskich wykonawców, publikacje dźwiękowe, których współtwórcami są polscy reżyserzy dźwięku, muzykolodzy lub graficy, a także nagrania wydane przez polskie lub działające na terenie Polski firmy fonograficzne. W dziale „Z bibliotek” przedstawiamy tekst Małgorzaty Zmitrowicz i Macieja Weryho Działalność Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, omawiający zadania i działania na rzecz użytkowników biblioteki i pracowników uczelni. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy artykuł Ewy Madej przedstawiający obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „(Do)wolność czytania” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. W dziale „Prawo biblioteczne” prezentujemy tekst Rafała Golata Odwołanie dyrektora biblioteki publicznej. W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska w artykule Rejestr czynności przetwarzania w bibliotece omawia prowadzenie w bibliotekach rejestru czynności przetwarzania związanego z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. W kolejnych stałych rubrykach „O bibliotekach w prasie”, „W kilku słowach”, „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP” zamieszczamy bieżące informacje. Czerwcowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury życzy Redakcja „Bibliotekarza”


SPIS TREŚCI OD REDAKTORA (Elżbieta Stefańczyk)

ARTYKUŁY

Barbara Maria Morawiec: OMNIS – jeden punkt dostępu do wszystkich zbiorów.
Edyta Kosik: Wyzwania czytelnicze motywacją do kontaktu z lekturą
Małgorzata Rokicka-Szymańska: Współpraca bibliotek powiatu białostockiego. Wyniki sondażu
Maria Wróblewska: Bibliografia fonografii polskiej

Z BIBLIOTEK

Małgorzata Zmitrowicz, Maciej Weryho: Działalność Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

O BIBLIOTEKACH W PRASIE

Niecodzienna wystawa na Bazylianówce… (Bożena Lech-Jabłońska)

SPRAWOZDANIA I RELACJE

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Jastrzębiu-Zdroju (Ewa Madej)

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Kotlarek Dawid. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 (Danuta Urbańska Z oficyny wydawniczej SBP (Marzena Przybysz)

PRAWO BIBLIOTECZNE

Odwołanie dyrektora biblioteki publicznej (zasady ogólne a zasady szczególne) (Rafał Golat)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRACY BIBLIOTEKARZA. DOŚWIADCZENIA I PRAKTYKA

Rejestr czynności przetwarzania w bibliotece (Sylwia Czub-Kiełczewska) Z ŻAŁOBNEJ KARTY Halina Krystyna Sadowska (Marek Dubiński)

Z ŻYCIA SBP

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SBP • Bibliotekarz Roku 2017 • Spotkanie SBP „Wiosenne Porządki w Wikipedii” • Uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza • SBP na 9. Warszawskich Targach Książki • Wyróżnienie w Konkursie ACADEMIA 2018 dla książki Wydawnictwa SBP • VI Sympozjum SBP „Ludzie Książki Pomorza Zachodniego” • Spotkanie SBP „Książki i biblioteki znad morza” (Marzena Przybysz)

POSTAKTUALIA (Jacek Wojciechowski)

W KILKU SŁOWACH


http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=12&wydanie_id=268


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP