Polecamy
25,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Seria Historyczna - nowa seria wydawnicza Wydawnictwa SBP

Data dodania: 30.08.2019

Seria Historyczna - nowa seria wydawnicza Wydawnictwa SBP

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich inicjuje wydawanie nowej serii wydawniczej - Serii Historycznej. Będą w niej publikowane prace z zakresu bibliologii, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów oraz dziedzin pokrewnych, prezentujące zagadnienia w perspektywie historycznej.

Seria Historyczna obejmie zarówno prace naukowe jak i popularno-naukowe, będące dorobkiem badaczy z ośrodków akademickich, pracowników bibliotek, a także reprezentantów innych środowisk.

Badania historyczne nabierają szczególnego znaczenia w epoce szybkich zmian sposobów oraz narzędzi komunikacji społecznej i naukowej, ograniczających dotychczasową rolę książki jako wytworu kultury i narzędzia rozwoju cywilizacji. W Serii Historycznej chcemy przybliżyć i spopularyzować historię kultury, nauki, cywilizacji, rozwoju idei i świadomości społecznej ukazaną w perspektywie bibliologicznej czy księgoznawczej, w której książka stanowi centralny punkt odniesienia.

Ważną częścią prac publikowanych w Serii będą monografie i eseje biograficzne, prezentujące wybitne postaci, które miały wpływ na rozwój polskiej bibliologii i bibliotekoznawstwa.


Pierwszą publikacją wydaną w Serii Historycznej będzie książka Hanny Łaskarzewskiej Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich*

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u progu niepodległości Polski i kierowały nią przez ponad pięćdziesiąt lat w okresie międzywojennym oraz po zakończeniu II wojny światowej, aż do końca lat 60. XX w. Edycja składa się z dwunastu szkiców – portretów osób, które zapisały się w historii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a także ich osiągnięciami w różnych dziedzinach nauki

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 


JF/sbp.pl

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP