III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego, które w tym roku przebiegnie pod hasłem: Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki i wymiana doświadczeń. Forum odbędzie się 18 czerwca br. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. 

Tematyka obejmować będzie problemy, z którymi mierzą się biblioteki w regionie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Forum ma umożliwić bibliotekarzom wymianę doświadczeń, wskazać przykłady projektów już w bibliotekach zrealizowanych oraz wytyczyć skuteczną drogę do osiągania zakładanych celów.

Organizatorzy mają nadzieję, że temat Forum stanie się inspiracją i zachętą do podejmowania nowych wyzwań, ośmieli do sięgania po środki zewnętrzne, udowodni zrealizowanymi przykładami, że wymagane procedury nie są aż tak trudne i skomplikowane.

 

Program forum:

I. Aplikacja środków – część instruktażowa, w której przedstawione zostaną przez specjalistę sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych.

II. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, prezentacja dobrych praktyk – część praktyczna, w której zapraszamy do aktywnego uczestnictwa poprzez wystąpienia

i prezentacje, dokumentujące doświadczenia, sukcesy i trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

 

Wszystkich zainteresowanych taką problematyką serdecznie zachęcamy do uczestnictwa  w  spotkaniu.

 

Udział jest bezpłatny i wymaga zarejestrowania się:

- do 4 maja czekamy na aktywne zgłoszenia (wystąpienia do 15-20 min.)

- do 31 maja czekamy na zgłoszenia chętnych do uczestnictwa bez wystąpień 

 

Wszystkie zgłoszenia należy przysłać na adres:  a.lojko@ksiaznica.szczecin.pl

 Zapraszamy do śledzenia strony wydarzenia na Facebooku: www.facebook.com/events/771803132910437/

Szczegółowy plan forum zostanie podany w maju.

 

 

 

            Małgorzata Bartosik                                        Cecylia Judek

 przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału  SBP           przewodnicząca Zachodniopomorskiego Okręgu SBP

                             

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP