Wyniki konkursu fotograficznego pt. Zakochaj się w bibliotece.

Data dodania: 17.09.2015

Konkurs na najciekawsze zdjęcie promujące bibliotekę, został zorganizowany w ramach trwającego X Forum Młodych Bibliotekarzy.

Na konkurs wpłynęły 4 zgłoszenia:

1. "Da się!:)" p. Marii Jedlińskiej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

2. "Podziel się szczęściem" p. Elżbiety Stawskiej, Biblioteka Uniwersytecka

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3. "Zakochaj się w bibliotece" p. Magdaleny Kruszyńskiej, Biblioteka Manhattan

80-244 Gdańsk-Wrzeszcz

4. "No weź to poczuj!" p. Urszuli Ofanowskiej, Biblioteka Uniwersytecka UWM

w Olsztynie

W dniu 16 września 2015 r. Komisja konkursowa w składzie:

- Marzena Wasilewska, Biblioteka Narodowa

- Lilla Kołodziejczyk, Zarząd Warszawski SBP

- Anna Peszel, Biblioteka Główna WAT

- Iwona Liwanowska-Macios, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie

- Magdalena Sierakowska, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola

po zapoznaniu się ze wszystkimi zdjęciami, które zostały zgłoszone do konkursu postanowiła co następuje:

1. nie przyznawać nagrody głównej,

2. przyznać dwa wyróżnienia.

Wyróżnienia otrzymują:

1. zdjęcie Elżbiety Stawskiej pt. ''Podziel się szczęściem'' z Biblioteki

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2. zdjęcie Urszuli Ofanowskiej pt. "No weź to poczuj!", z Biblioteki

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Szczegóły decyzji Komisji Konkursowej zawarte zostały w protokole, który jest dostępny

w siedzibie Organizatora.

 

Nadesłane zdjęcia:

                 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP