Środy Bibliotekarskie w Szczecinie - podsumowanie 2016 roku.

W 2016 roku z inicjatywy Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego  SBP, Działu Regionalnego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz przy współudziale Koła 1 Oddziału Szczecińskiego SBP,  działającego przy Książnicy Pomorskiej (najstarszego i największego Koła SBP w  OZ SBP), reaktywowano  spotkania pod  hasłem „Środy Bibliotekarskie ”. Planowany cykl ma charakter integracyjny i międzypokoleniowy.

 W swym założeniu "Środy Bibliotekarskie" mają zachować i dokumentować pamięć o pracy biblioteki i ludziach, którzy ją tworzyli, a każde spotkanie będzie miało swój temat przewodni lub bohatera spotkania. Tytuł spotkań nawiązuje do tradycji tzw. „Czwartków Bibliotekarskich” - spotkań bibliotekarzy organizowanych w latach 60.-70. XX w. przez dr. Stanisława Badonia, dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (obecnie: Książnicy Pomorskiej). Cykl „Środy Bibliotekarskie” został objęty  patronatem  Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie. Wszystkie dotychczasowe spotkania prowadziła Cecylia Judek, przewodnicząca Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP.

I Środa Bibliotekarska / Stanisław Badoń_ Książnica Pomorska w Szczecinie, 11.05.2016

Pierwsze środowe spotkanie odbyło się w dniu 11 maja 2016 r.  podczas  Tygodnia Bibliotek i poświęcone było dyrektorowi dr. Stanisławowi Badoniowi, który  kierował szczecińską WiMBP w latach 1955-1974 i  przez wiele kadencji był przewodniczącym Zarządu Okręgu Szczecińskiego SBP (w ówczesnym woj. szczecińskim). Stanisław Badoń był rzecznikiem nowoczesności w powojennym bibliotekarstwie. Dzięki jego determinacji został rozbudowany i zmodernizowany główny budynek WiMBP oraz wiele filii bibliotecznych; został założony istniejący do dziś kwartalnik „Bibliotekarz Zachodniopomorski”; powstała nowoczesna struktura biblioteki z zatrudnioną w niej wykwalifikowana kadrą (więcej o S. Badoniu zob.: hasło (opr. Redakcja) w Słowniku Pracowników Książki Polskiej. Suplement II. W-wa 2000 s. 15-16; H. Ganińska: S.B. (1926-1997).- Prz.. Bibl.1997 R.65 z.2/3, s.315-318; H. Ganińska: S.B. (1926-1997). [w:] Zasłużenia dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, red. Andrzej Jopkiewicz. Seria „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”. t. 9. Warszawa 2005, s. 18-25;.- S. Krzywicki, Z żałobnej karty. S.B. 1926-1997. – Bibl. Zach.pom. 1997 nr 3, s.61-62; F. Łozowski:  Z żałobnej karty. S.B. (1926-1997). – Bibliotekarz 1997 nr 9, s.35-37). Spotkanie odbyło się w jednej  z czytelni Działu Regionalnego, noszącej od 5.10. 2015 roku imię Stanisława Badonia. 

II Środa Bibliotekarska / Krystyna Łyczywek_ Książnica Pomorska w Szczecinie, 14.09.2016

Druga "Środa Bibliotekarska" odbyła się 14 września 2016 r.  Bohaterką spotkania była Krystyna Łyczywek (ur. 1920 r.), uczestniczka Powstania Warszawskiego, jedna z najbardziej rozpoznawalnych szczecinianek,  tłumaczka, fotografik, publicystka, pomysłodawczyni i realizatorka wystaw i sympozjów poświęconych polskiej fotografii zagranicą, która założyła w powojennym Szczecinie jedną z pierwszych prywatnych wypożyczalni w Szczecinie pod nazwą „Logos”. Spotkanie z sędziwą, ale wciąż imponująca ogromną wiedzą i energią szczecinianką, przebiegło w atmosferze wspominków i opowieści o pionierskim okresie Szczecina, wówczas bardzo zniszczonego miasta, w którym dopiero kiełkowała aktywność kulturalna osadników.

III Środa Bibliotekarska / Leokadia Zwilnian-Grabowska_ Książnica Pomorska w Szczecinie, 14.12.2016

 Okazją do trzeciego spotkania w dniu 14 grudnia 2016 r. były 90. urodziny Leokadii Zwilnian-Grabowskiej, w latach 1960-1981 bibliotekarki WiMBP w Szczecinie. Po zapoznaniu  uczestników spotkania z fragmentami jej wspomnień, opublikowanych w „Bibliotekarzu  Zachodniopomorskim”, sama Jubilatka podzieliła się refleksjami ze swej młodości,  czasu  studiach oraz pracy w szczecińskiej bibliotece oraz, już w latach późnych, w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. O tym ostatnim okresie opowiedział także ks.  dr Jan Marcin Mazur, duszpasterz  szczecińskich środowisk twórczych. Z życzeniami dla Jubilatki przybyła również Róża Czerniawska-Karcz, reprezentująca szczeciński Oddział Związku Literatów Polskich. Kolejnymi punktami  spotkania  była prezentacja „Słownika pracowników książki polskiej. Suplement 4”, wydanego w 2016 r. oraz  przedstawienie zawartych w nim biogramów bibliotekarzy Pomorza Zachodniego, co było  swego rodzaju pretekstem, by  zachęcić uczestników do spisywania swoich bibliotecznych wspomnień czy  stworzenia kolejnego  biogramu. Uczestnicy spotkania złożyli też życzenia dr. Władysławowi Michnalowi, który obchodził 80. urodziny w dniu 1 grudnia br.