Zmarł Władysław Rybarski - nestor goleniowskiego bibliotekarstwa.

Zmarł Władysław Rybarski (zm. 17.10.2017), długoletni dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Goleniowie, bardzo zasłużony dla bibliotekarstwa i SBP na Pomorzu Zachodnim, odznaczany Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Pogrzeb odbędzie się 23.10.2017 (poniedziałek), o godz. 12.00 w Goleniowie.

 

 

Władysław Rybarski, „Gazeta Goleniowska” / red. Maria Palica 

Władysław Rybarski – nestor goleniowskiego bibliotekarstwa.

Z Goleniowem związany 60 lat i wielce dla miasta zasłużony. Człowiek ogromnej wiedzy i głębokiej wiary, a zarazem niezwykle skromny. Cieszył się powszechnym szacunkiem wszystkich, którzy Go znali. Życzliwy i wyrozumiały dla ludzkich słabości i chętnie niosący pomoc tym, którzy jej potrzebowali.  Całe swoje życie zawodowe poświęcił bibliotekarstwu i krzewieniu czytelnictwa. Przez 44 lata kierował Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, wywierając znaczący wpływ na życie kulturalne miasta. Z Goleniowem związany był od 1957 roku, kiedy to po ukończeniu studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został skierowany na Ziemie Zachodnie z nakazem pracy. Podjął pracę w Bibliotece Miejskiej jako instruktor, dwa lata później został jej kierownikiem, a następnie dyrektorem i funkcję tę pełnił do 2003 roku. Dzięki jego zabiegom, społecznym sumptem wybudowany został w 1972 roku przy głównej ulicy Goleniowa nowoczesny jak na tamte lata obiekt dla tułającej się po różnych lokalach biblioteki. Z jego inicjatywy kilka miesięcy później do biblioteki dobudowano pawilon wystawowy, a bibliotece nadano imię Cypriana Kamila Norwida. On też sprowadzał do Goleniowa znanych twórców literatury i organizował wystawy najlepszych polskich malarzy. Był też pan Władysław Rybarski pomysłodawcą i organizatorem spotkań czytelników z popularnymi pisarzami w ramach organizowanych co roku Dni Norwidowski i Dni Pisarzy Szczecińskich. Dzięki Niemu biblioteka stała się miejscem nietuzinkowych spotkań i promocji miejscowych talentów. Zawsze był blisko spraw dotyczących goleniowskiej kultury, swoim autorytetem i dobrą radą wspierając wiele inicjatyw podejmowanych przez inne osoby. Ze zdaniem Pana Władysława Rybarskiego środowisko kulturalne Goleniowa bardzo się liczyło. Jego pasją były książki, ale nie jedyną. Jako człowiek głęboko religijny, włączał się w życie parafii p.w. św. Katarzyny, przez prawie 32 lata przewodnicząc Radzie Parafialnej. Tak długo, jak zdrowie Mu pozwalało, działał też w Polskim Stronnictwie Ludowym, wnosząc w jego szeregi wartości, które wyznawał i rozważne spojrzenie na zmieniającą się rzeczywistość. 
W uznaniu dla Jego zasług wielokrotnie Go nagradzano i odznaczano. W 1985 roku udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Honorową Odznaką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, kilka lat wcześniej Złotym Krzyżem Zasługi, w 2001 roku Burmistrz Gminy Goleniów przyznał Mu nagrodę specjalną „Barnim”, a Rada Miejska uhonorowała tytułem „Zasłużony Mieszkaniec Gminy Goleniów”.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP