VII FMB - zapisy na warsztaty

Data dodania: 04.06.2012

 

Prosimy Państwa o wybranie spośród proponowanych warsztatów dwóch warsztatów, w którym chcieliby Państwo wziąć udział. W każdym dniu podczas trwania Forum (11-12 września) uczestnik ma możliwość wziąć udział w jednym warsztacie.

Propozycje warsztatów

 

Z racji ograniczonej liczby miejsc prosimy o uszeregowanie swoich wyborów cyframi od 1 do 7, w poniższych tabelach z dniami (11-12 września). Cyfra 1 – oznacza największe zainteresowanie warsztatem, a cyfra 7 – najmniejsze zainteresowanie warsztatem.

Pierwszeństwo w wyborze mają prelegenci wygłaszający referat oraz prowadzący warsztaty podczas Forum, a także osoby, które najszybciej odeślą formularz zgłoszeniowy na adres 7fmb.lodz@gmail.com

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP