14 pasjonatów i dwie trenerki z sercem do kina, czyli warsztaty bibliofilmowe

Pilotażowe szkolenie z zakresu edukacji filmowej dla pracowników bibliotek zostało przeprowadzone 24 października 2012 roku w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polsdzięki dofinansowani ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W szkoleniu wzięło udział 14 osób z całej Polski. Zajęcia miały charakter warsztatowy i skupiały się na:

 • prezentacji możliwości wykorzystania materiałów filmowych w edukacji i animacji,
 • przybliżeniu sposobów na wykorzystanie wątków kinowych do pracy z różnymi grupami wiekowymi,
 • stworzeniu zalążków scenariuszy zajęć wzmacniających kompetencje medialne i informacyjne,
 • pobudzeniu twórczego myślenia o filmie jako punkcie wyjścia do budowania programów edukacyjnych.
   

Gdyby Bond nie pracował dla MI6, to co by robił? Spotkanie z ikonicznymi postaciami filmowymi

Po krótkim zapoznaniu się uczestników, zbadaniu ich potrzeb i oczekiwań szkoleniowych, grupa rozpoczęła pracę z bohaterem filmowym. Ćwiczeniu towarzyszyły ikoniczne postacie znane z historii kina i serii filmowych oraz literackich. Byli wśród nich bohaterowie pozytywni oraz czarne charaktery, były bohaterki komedii romantycznych i superbohaterowie. W jednej sali spotkali się Batman i Amelia, Yoda i Bridget Jones. Na potrzeby zajęć w serwisie Pinterest utworzono wirtualną tablicę przedstawiającą wybrane ikoniczne postacie filmowe. Uczestnicy zajęć tworzyli collage zawierający ich skojarzenia odnośnie wylosowanych postacią (gotowe prace także zostały umieszczone w serwisie Pinterest) i wymyślali hasła reklamujące filmy z udziałem swoich bohaterów.

Idę do kina, bo... Co nas przyciąga do filmów?

Drugi blok tematyczny został poświęcony promocji filmów. Po burzy mózgów pokazującej, co nas przyciąga do kina trenerki przedstawiły uczestnikom studia przypadków dotyczące promocji wybranych filmów. Była mowa o „Blair Witch Project”, „Galeriankach”, „Siedem”. Prezentacja multimedialna oraz wykład interaktywny pozwoliły także pokazać nietypowe, eksperymentalne formy promocji, omówić rolę muzyki – i tej towarzyszącej obrazom filmowym i tej wykorzystywanej w promocji – na przykładzie dzieł Baza Luhrmanna.

Z myślą o swoich czytelnikach i podopiecznych grupa warsztatowa szukała odpowiedzi na pytania: jakie umiejętności są potrzebne, aby przygotować zwiastun filmowy, plakat, czy recenzję. Nakreślenie profilu twórców poszczególnych form promocyjnych pomoże uczestnikom warsztatów przygotować scenariusze własnych zajęć z tego zakresu.

Zobacz jak uczestnicy odpowiedzieli na pytanie "Co jest potrzebne, aby tworzyć materiały promocyjne?":

 1. Wizualne (plakat, okładka dvd, afisz) - PDF
 2. Audiowizualne (trailer, zwiastun, teaser) - PDF
 3. Tekstowe (hasło, recenzja, notatka prasowa) - PDF
   

Scenariusz filmowy, scenariusz edukacyjny – tworzenie własnych scenariuszy zajęć

Ostatni blok zajęć dotyczył pracy ze scenariuszem. Punktem wyjścia była zabawa w modyfikowanie scenariusza wybranego filmu. Podzieleni na cztery grupy uczestnicy pracowali z wybranym przez siebie tytułem, wplatając w pierwotny scenariusz postacie wylosowane w pierwszym ćwiczeniu. Transformacji poddane zostały filmy „Rewers”, „Kevin sam w domu”, „Absolwent” oraz „Dziewczyna z perłą”. To twórcze ćwiczenie okazało się dobrym punktem wyjścia do pracy nad własnymi scenariuszami edukacyjnymi. Efektem tych prac są dwa zalążki scenariuszy. Jeden poświęcony adaptacjom filmowym, drugi zaś plakatowi filmowemu:

 1. Adaptacje - zalążek scenariusza (PDF)
 2. Plakat filmowy - zalążek scenariusza (PDF)
   

Jak uczestnicy ocenili zajęcia

Zajęcia były prowadzone przez dwie trenerki: Agatę Szczotkę-Sarnę i Aleksandrę Świerk. Wszyscy uczestnicy ocenili merytoryczne przygotowanie prowadzących na 5 (w skali 1 - złe, 5 – bardzo dobre). Przydatność wiadomości i umiejętności wyniesionych z zajęć uzyskała zaś średnią ocenę 4,85 (w skali 1 - nieprzydatne, 5 - bardzo przydatne).

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli "TAK" na pytanie "Czy dzisiejsze szkolenie wzbogaciło Twoją wiedzę?", podając przykłady tego, czego się nauczyli:

 • budowanie scenariusza, praktyczna wiedza, zwłaszcza z zakresu przygotowywania scenariuszy,
 • nowe metody pracy,
 • konkretne ćwiczenia,
 • różne formy pracy z tematem.

Zainspirowani zajęciami uczestnicy twierdząco odpowiadali także na pytanie „Czy po szkoleniu masz nowe pomysły, które można zastosować w celu podniesienia jakości własnej pracy?", dodając:

 • "Wszystkie zaprezentowane pomysły mogę wykorzystać w przyszłości, modyfikować, zmieniać."
 • „Uświadomiłem sobie, jak dużo jest możliwości przekazywania wiedzy, by była ona przystępna, ale i interesująca.”

Ankietowani docenili oprócz tego (odpowiadając na pytanie "Co podobało Ci się w szkoleniu najbardziej?"):

 • atmosferę (świetna, luźna, bardzo dobra),
 • kompetencje i zorganizowanie prowadzących,
 • kreatywność prowadzących i uczestników,
 • sposób prowadzenia zajęć,
 • konkretne formy i techniki pracy (burza mózgów, ćwiczenie z postaciami filmowymi),
 • możliwość zadawania pytań w trakcie.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy zostali zaznajomieni z serwisem sbp.pl/bibliofilm i dostępnymi scenariuszami zajęć oraz otrzymali certyfikaty udziału w warsztatach.

Oprac. Agata Szczotka-Sarna, tel. 664 087 368


Odwiedź nas


Profil PinterestPartnerzy