Ewaluacja Strategii SBP

Szanowni Państwo,

Niniejsza ankieta jest przeprowadzana w ramach procesu ewaluacji „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” i służy zbadaniu Państwa opinii na temat dotychczasowych postępów i efektów jej realizacji. Po zakończeniu badania wyniki ankiety zostaną upublicznione i będą mogli się Państwo z nimi zapoznać. Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych.

Grupa Członkowie SBP
Grupa Metryczka
Strona: 1 / 1
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP