Dla bibliotekarzy akademickich

Dział „Dla bibliotekarzy akademickich” to kolejny etap rozwoju portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Redakcja serwisu pragnie wyjść na przeciw zapotrzebowaniom jakie zgłasza środowisko bibliotekarzy akademickich. Pomysłodawcą i autorem koncepcji działu jest pan Leszek Szafrański z Biblioteki Jagiellońskiej.

Artykuły dedykowane, informacje o specjalistycznych konferencjach, materiały dotyczące bibliotekarza dyplomowanego. 

Wszystko to specjalnie dla Państwa.

Współpraca:

Zachęcamy Państwa do współtworzenia działu i nadysłania informacji oraz własnych artykułów. Kontakt na adres redakcja.portal@sbp.pl

Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra | Konferencja z okazji 70-lecia  Biblioteki PBW dniach 9-10 września 2021 r. Biblioteka Politechniki Białostockiej organizuje konferencję pt. „Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra”. więcej
IERiGŻ - oferta pracy dla Specjalisty ds. informacji naukowej Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (00-002, ul. Świętokrzyska 20) poszukuje Kandydata na stanowisko: Specjalista ds. informacji naukowe. więcej
BG UKSW - nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza/bibliotekarza/starszego bibliotekarzaOferta pracy ważna jest do 10 lipca br. więcej
Informacja w sprawie możliwości przywracania działalności bibliotek uczelnianychNa stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany komunikat w sprawie możliwości przywracania działalności bibliotek uczelnianych. więcej
XX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Tnij schematy - kreatywna biblioteka”, 4-5 czerwca 2020 r., Wrocław4-5 czerwca 2020 r., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu więcej
Prawo autorskie i licencje Creative Commons - bezpłatne szkolenie we Wrocławiu, 21 kwietnia 2020 r. Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu zapraszają redakcje czasopism naukowych na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 21 kwietnia br. we Wrocławiu. więcej
Konsultacje dot. EuropeanyEuropeana to europejska platforma udostępniająca zasoby dziedzictwa kulturowego. Obecnie przeprowadzana jest niezależna ewaluacja Europeany w celu zaplanowania przyszłości platformy. więcej
Badanie czynników wpływających na dobre samopoczucie pracowników bibliotek akademickichWedług Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), skutki stresu związanego z pracą kosztują amerykańskie firmy 300 miliardów USD rocznie. Badania dowodzą też, że pracownicy zadowoleni z komfortu pracy są wydajniejsi i rzadziej chorują. więcej
BN zorganizuje nieodpłatne szkolenia z Polony i Academiki we wszystkich województwachAcademica to system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych. Każda instytucja kultury, która przystępuje do tego programu, otrzymuje dostęp on–line do wszystkich zdigitalizowanych publikacji ze zbiorów Biblioteki Narodowej. więcej
Przyjazne przestrzenie: wspieranie studentów wychowujących dzieci w bibliotece akademickiejBiblioteki szkół wyższych obsługują różnego typu odbiorców, w tym studentów, którzy wychowują dzieci (ze statystyk wynika, że osoby takie stanowią ok 1/4 populacji amerykańskich college-ów) i którzy z różnych przyczyn muszą czasem zabierać je ze sobą. więcej
Wizualna analityka cyfrowej biblioteki Europeana pod kątem przydatności jej zasobów w środowiskach uczenia sięEuropeana – wirtualna biblioteka dla wszystkich to efekt flagowego europejskiego projektu mającego na celu stworzenie współczesnej, „cyfrowej biblioteki aleksandryjskiej”, udostępniającej w Internecie zdigitalizowane dziedzictwo kulturowe i naukowe Europy Obecnie, repozytorium to zapewnia jeden punkt dostępu do milionów zasobów katalogowych i obiektów cyfrowych pochodzących z europejskich muzeów, bibliotek, archiwów i kolekcji audiowizualnych. więcej
Biblioteka Instytutu Historycznego UWInstytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na briefing prasowy z okazji otwarcia Biblioteki Instytutu Historycznego UW z udziałem dr hab. Macieja Duszczyka, prorektora ds. naukowych UW oraz dr hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spanò, dyrektora Instytutu Historycznego UW. więcej
Most Wiedzy 14.09.2017
Most WiedzyMultidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy to portal, którego podstawowym celem jest prezentacja oraz promocja dorobku naukowego pracowników Politechniki Gdańskiej. więcej
Czy komercyjni wydawcy zawyżają bibliotekom opłaty za czasopisma naukowe z dziedzin powiązanych z naukami ścisłymi, technologią i medycyną: badanieCoroczny wzrost kosztów prenumeraty czasopism naukowych, zwłaszcza z zakresu nauk ścisłych, technologii i medycyny jest kwestią bardzo kontrowersyjną i spotyka się z dużą krytyką ze strony środowiska naukowego i bibliotecznego, gdyż sytuacja ta wpływa znacząco na rosnące uszczuplanie ograniczonych budżetów bibliotek i na sytuację naukowców. więcej
Uniwersytet SWPS jako pierwsza na świecie uczelnia udostępnił na Spotify wykłady popularnonaukoweUniwersytet SWPS jako pierwsza na świecie uczelnia udostępnił wszystkim użytkownikom serwisu popularnonaukowe wykłady, wprowadzając tym samym naukę na najpopularniejszą platformę streamingową globu. więcej
Atlas Zasobów Otwartej Nauki Ruszyły prace nad Atlasem Zasobów Otwartej Nauki (AZON) w Centrum Wiedzy i Nauki Technicznej (CWiNT) Politechniki Wrocławskiej. Ta internetowa platforma informacyjna powstaje w ramach projektu: Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl., i ma gromadzić, przetwarzać i udostępniać zasoby nauki w otwartej formie cyfrowej wszystkim zainteresowanym. więcej
Open Knowledge MapsW ostatnich latach, dzięki inicjatywom otwartej nauki, w sieci udostępniono publicznie ponad 60 mln artykułów naukowych, nadal brakuje jednak narzędzi ułatwiających ich przeglądanie i lokalizowanie w olbrzymiej masie treści online. więcej
Trendy rozwoju zasobów naukowych w Rosji, Europie Srodkowo-Wschodniej i EurazjiW ciągu ostatnich 20 lat, biblioteki publiczne, regionalne, akademickie i narodowe w Rosji, Europie Wschodniej i Eurazji rozbudowały unikalne zbiory źródeł naukowych online. więcej
Rozwój i współdzielenie zasobów cyfrowych w skali krajuW artykule omówiono rozwój bibliotek cyfrowych w Chinach i podejmowane tam inicjatywy zmierzające do koordynacji prac digitalizacyjnych prowadzonych przez poszczególne placówki biblioteczne. więcej
Lista zasobów elektronicznych zespołu StatEL za 2016 rokNa stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych. więcej
Akceptacja bibliotek cyfrowych w mobilnym kontekście: wpływ czynników psychologicznych i związanych z mobilnym kontekstemW artykule przeanalizowano, na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz przeprowadzonego przez autorów badania, uwarunkowania związane z akceptacją i wykorzystywaniem bibliotek mobilnych, definiowanych wąsko jako biblioteki cyfrowe, dostępne dla użytkowników za pośrednictwem telefonów komórkowych i sieci bezprzewodowych. więcej
Systemem Informacji Naukowej PCSSPrzedstawicieli instytucji naukowych zachęcamy również do zapoznania się z opracowanym przez PCSS Systemem Informacji Naukowej (SINUS). więcej
Nominacja profesorska27 września Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. więcej
Ankiety dot. Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej W imieniu Zespołu ds. Komunikacji z Operatorem Polskiej Bibliografii Naukowej, powołanego przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, zapraszam bibliotekarzy, pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz inne osoby odpowiedzialne w swoich jednostkach naukowych za gromadzenie i przekazywanie danych o publikacjach do Systemu Informacji o Nauce, do wypełnienia ankiety internetowej na temat Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej (MS PBN). więcej
O studentach, Wi-Fi i i bibliotekach: głos w dyskusjiW artykule przedyskutowano potencjalne korzyści związane z tworzeniem w bibliotekach i szkołach przestrzeni wolnych od Wi-Fi, przedstawiono też argumenty mające uzasadniać podjęcie takich kroków. więcej
Linked Data w bibliotekach cyfrowych: stan obecny i przyszłe trendyPoprawa dostępności oferowanych przez biblioteki zbiorów cyfrowych i jakości publikowanych przez nie danych bibliograficznych oraz możliwość realizacji bardziej złożonych kwerend wymaga powiązania danych z zewnętrznymi źródłami oraz dzielenia się zasobami w sieci www w formie czytelnej dla komputerów. więcej
Akademickie sieci społecznościowe: możliwości i zagrożeniaCyfrowe technologie i portale społecznościowe odgrywają bardzo istotną rolę niemal we wszystkich branżach zawodowych, jednak w porównaniu z innymi globalnymi sektorami, w środowisku akademickim włączanie sieci społecznościowych do praktyk organizacyjnych przebiega stosunkowo powoli. więcej
Lektura dla bibliotekarzy akademickichUkazał się majowy numer 165 Biuletynu EBIB. Jest on dedykowany bibliotekarzom i innym pracownikom polskich jednostek naukowych, związanym z naukową sprawozdawczością. więcej
O zbiorach podręcznych i zasobach elektronicznych w erze cyfrowejW piśmiennictwie omawiającym zmiany zasad kształtowania księgozbiorów podręcznych, czyli zasobów zawierających różnego typu wydawnictwa informacyjne (encyklopedie, słowniki, bibliografie, podręczniki, opracowania i inne), wiele uwagi poświęca się obawom dotyczącym utraty znaczenia i relewantności fizycznych kolekcji tego typu. więcej
Konkurs na pisanie założeń nowej polityki naukowejMNiSW ogłosiło na swoich stronach konkurs zatytułowany: „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”, w którym czytamy, że „Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty obejmujące przeprowadzenie badań naukowych i opracowanie propozycji założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego.” więcej
Masowe odwrócone lekcje: projektowanie i wdrażanie programu edukacji informacyjnej dla dużych grup studentówCeniony w pedagogice model odwróconego nauczania zaczyna być także wykorzystywana w środowisku bibliotek akademickich, gdyż pozwala na obejście ograniczeń jednorazowych szkoleń bibliotecznych dla nowych użytkowników, daje też studentom możliwość przejęcia kontroli nad procesem uczenia się oraz włączenia w pełniejszym zakresie nowo nabytych umiejętności i informacji do swojej bazy wiedzy. więcej
Ocena wykorzystania miejsc, przestrzeni i technologii w bibliotece akademickiejJedną z wielu transformacji zachodzących w środowisku akademickim, związanych z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem przez studentów mobilnych urządzeń i systemów zarządzania kursami ( ang. CMS − Course Management Systems), jest pojawienie się nowych sposobów uczenia się, pisania prac i wykonywania zlecanych zadań, a także zmiana sposobów wykorzystywania bibliotek. więcej
Ankieta Polony - zapraszamyDrodzy Użytkownicy Polony, trwają prace nad rozwojem Polony, nowymi udogodnieniami dla Użytkowników, ustaleniem priorytetowych zadań oraz uzupełnianiem zawartości biblioteki cyfrowej. więcej
Cztery biblioteki w odremontowanym gmachu uniwersyteckimCztery tematyczne uniwersyteckie biblioteki będą działać w odremontowanym gmachu największej na Pomorzu Zachodnim uczelni - Uniwersytetu Szczecińskiego. więcej
Nowe zasoby historyczne w Śląskiej Bibliotece CyfrowejZasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej powiększyły się o blisko 52 tys. publikacji, utworzonych w ramach dwóch projektów sfinansowanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, priorytet Digitalizacja. więcej
FyskLab – pierwsza europejska mobilna biblioteka FabLabW artykule przybliżono krótko koncepcje biblioteki jako miejsca spotkań ułatwiającego użytkownikom nie tylko konsumpcję informacji i technologii, ale również samodzielny wkład w produkcję wiedzy, wspólną realizację różnego typu projektów i rozwój własnej kreatywności. więcej
Nowy wskaźnik naukometryczny do jakościowej oceny produkcji naukowejZe względu na stały i szybki wzrost liczby wydawanych artykułów naukowych, odpowiednia ocena produkcji naukowej ułatwiająca wybór publikacji odpowiadających najlepiej oczekiwaniom odbiorców i prezentujących informacje wiarygodnych źródeł staje się coraz bardziej istotna, istotne jest również rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z kryteriami i zasadami przeprowadzania takich ocen. więcej
Nowa odsłona FBCFederacja Bibliotek Cyfrowych odnowiła szatę graficzną swojej strony internetowej. więcej
Biblioteka Narodowa udostępni ponad 700 tysięcy artykułów naukowychPonad 700 tysięcy artykułów naukowych z punktowanych czasopism polskich z lat 2002-2014 będzie dostępne w formie elektronicznej za sprawą digitalizacyjnego projektu „Merkuriusz”, który realizują wspólnie Biblioteka Narodową i Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. więcej
O mechanizmie CC0 na Uniwersytecie Jagiellońskim9 października kontynuowano świętowanie krakowskich obchodów 10-lecia Creative Commons Polska, co zbiegło się w czasie z publikacją tekstu prawnego Creative Commons Zero 1.0 Universal w języku polskim. więcej
Biblioteki uniwersyteckie we Francji wobec konieczności rezygnacji z prenumeraty czasopism elektronicznych i cięć wydatków na gromadzenie zbiorówArtykuł dotyczy głownie doświadczeń Miedzyuczelnianej Biblioteki Medycznej przy Uniwersytecie Paris Descartes, ale także sytuacji innych bibliotek uniwersyteckich na terenie Francji i jej departamentów zagranicznych. więcej
Badania dotyczące akademickich służb informacji naukowejBiblioteki są jednym ze środowisk, w których w coraz większym stopniu faworyzuje się podejmowanie decyzji oparte na dowodach, czyli gromadzonych i interpretowanych danych na temat złożonych procesów związanych z wyszukiwaniem informacji, a prowadzenie badań staje się dla tych instytucji niezmiernie istotne dla podtrzymania swojej roli, funkcjonalności i wizerunku. więcej
Udostępnianie piśmiennictwa - IK kontynuuje programIK prowadzi obecnie drugą edycję uruchomionego w zeszłym roku programu „Udostępnianie piśmiennictwa”. Program realizowany jest w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”. więcej
Niewizualne korzystanie z bibliotek cyfrowychBiblioteki cyfrowe to systemy informacyjno-wyszukiwawcze oferujące w sieci www różnego typu zasoby, powstałe w formie cyfrowej i w procesie digitalizacji materiałów analogowych, różnym grupom użytkowników. więcej
Kreowanie i wycenia wartości bibliotek szkół wyższych: model pomiaruEwaluację bibliotek akademickich koncentrowano tradycyjnie na badaniu wskaźników związanych z zadowoleniem użytkowników, obecnie natomiast, coraz bardziej popularnym trendem jest demonstrowanie efektywności i społecznej roli tych instytucji na podstawie wyznaczników ekonomicznych. więcej
Cykl webinariów o Otwartych Zasobach Edukacyjnych dla nauczycieli akademickichW maju nauczyciele akademicy będą mieć okazję wziąć udział w cyklu 5 webinarów poświęconych otwartym zasobom edukacyjnym w kontekście specyfiki ich pracy. więcej
    
    
Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie przypomina, że nadal można zgłaszać chęć uczestnictwa w jubileuszowej konferencji naukowej "Rola biblioteki akademickiej w rozwoju komunikacji naukowej" więcej
Jak przyrastają zasoby otwarte w nauce?Dane statystyczne opracowane przez Heather Morrison za rok 2014 związane z ogromnym przyrostem zasobów otwartych są już dostępne. więcej
Wyzwania związane z wypożyczaniem e-książek w cyfrowym świecieAustralijskie biblioteki szybko przyjmują nowinki technologiczne i są zazwyczaj jednymi z pierwszych użytkowników nowych technologii. więcej
Ponad 400 czasopism dostępnych w sposób otwarty w Bibliotece NaukiW Bibliotece Nauki już ponad 400 polskich czasopism naukowych jest dostępnych w sposób otwarty. więcej
Lista zespołu StatEL za 2014 rokNa stronie KDBASP zamieszczono dane statystyczne dot. licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych. więcej
Wykaz czasopism punktowanych 2014W dniu 31 grudnia 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych. więcej
ACADEMICA okazała się być… POLONĄ?Wraz z uruchomieniem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA środowisko bibliotekarzy podjęło dyskusję nad sensem tego systemu. więcej
Wystartowała ACADEMICAZostał uruchomiony serwis ACADEMICA - bezpłatna wypożyczalnia cyfrowa, gdzie każdy bezpłatnie może czytać najnowsze publikacje naukowe - prawie 500 tys. więcej
Mobilne urządzenia i media społecznościowe w szkolnictwie wyższym z perspektywy studentówPrzenośnie urządzenia do przetwarzania danych mogą ułatwiać uczącym się dostęp do treści edukacyjnych oraz interakcje z wykładowcami i rówieśnikami, niezależnie od lokalizacji, a przydatność tych przyrządów jako narzędzi komunikacyjnych i pomocy naukowych znacząco wzrasta przy powiązaniu ich z mediami społecznościowymi. więcej
Kształtowanie zbiorów w bibliotece akademickiej zgodnie z potrzebami użytkownikówW ramach programu „Zmiany prowadzące do doskonałości” na uniwersytecie stanowym w Kansas powołano grupę roboczą analizującą pracę wszystkich jednostek administracyjnych, w tym biblioteki. więcej
Kolekcja Biblioteki Otwartej Nauki w Cyfrowej Bibliotece Narodowej PolonaDzięki współpracy z Biblioteką Narodową projekt Biblioteka Otwartej Nauki posiada od niedawna własną kolekcję w Polonie. więcej
Bibliotekarze a Horyzont 2020W związku z rozpoczęciem działania nowej perspektywy programowej Unii Europejskiej dla nauki „Horizon 2020″ bibliotekarze powinni przygotować się do wsparcia swoich pracowników naukowych. więcej
Prywatność użytkowników cyfrowych usług bibliotekWspółcześni użytkownicy mogą cieszyć się coraz większą liczbą i różnorodnością oferowanych w sieci www zasobów, a dzięki spersonalizowanowanym serwisom, które na podstawie gromadzonych danych o aktywności odbiorców dopasowują swoją ofertę do ich indywidualnych preferencji. więcej
Publiczne konsultacje Science 2.03 lipca, zgodnie z zapowiedziami KE ws. planów na rok 2014, ruszyły konsultacje społeczne nad koncepcją Science 2.0 czyli nowymi trendami w prowadzeniu badań. więcej
Kolekcje cyfrowe 09.07.2014
Kolekcje cyfroweBiblioteka Brytyjska skrywa wiele interesujących zbiorów, dzięki Online Gallery możemy odkryć je na „przewracających stronach”. więcej
ACADEMICA w Bibliotece JagiellońskiejNa spotkaniu w Bibliotece Jagiellońskiej, na które zostali zaproszeni między innymi przedstawiciele bibliotek naukowych z Krakowa, pracownicy Biblioteki Narodowej zaprezentowali Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych ACADEMICA. więcej
Ocena czasopism naukowychMNiSW informuje, że został powołany nowy Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. więcej
Bibliotheca Nostra 4(34) 2013Zapraszamy do lektury nowego zeszytu tematycznego kwartalnika „Bibliotheca Nostra”. Numer zatytułowany Normalizacja i standardy pod redakcją Jolanty Szulc jest dostępny. więcej
Zmiany w NUKAT 06.05.2014
Zmiany w NUKAT30 kwietnia zakończyła pracę w charakterze kierownika Centrum NUKAT Maria Burchard, stanowisko po niej objęła od maja Ewa Kobierska-Maciuszko. więcej
Użytkownicy repozytoriów uniwersyteckichFachowe piśmiennictwo dotyczące repozytoriów uczelnianych koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z ich tworzeniem, ustalaniem zawartości i pozyskiwaniem publikacji więcej
Marcowy numer IbinacjiPragniemy poinformować o tym, że pojawił się marcowy numeru Ibinacji - magazynu studenckiego KNS INiB UJ. więcej
Marcowy „Biuletyn EBIB”Zapraszamy do marcowego numeru „Biuletynu EBIB”, który w tym miesiącu poświęcony jest nowoczesnym projektom bibliotek akademickich. więcej
Łatwiej z przetargami na uczelniachMNiSW wsparło postulaty środowiska naukowego zmierzające do ułatwienia stosowania w praktyce przepisów o zamówieniach publicznych. Sejm przyjął dziś zmiany w ustawie proponujące korzystne rozwiązania dla naukowców. więcej
O znaczeniu nieformalnych przestrzeni do naukiIstotnym elementem oferty współczesnych bibliotek akademickich jest udostępnianie najnowszych technologii oraz różnego typu miejsc do nauki i pracy umysłowej, mających wspierać różne wzory i modele uczenia się oraz nowe techniki dydaktyczne wprowadzane w szkolnictwie wyższym. więcej
e-biblioteczne FAQPolskie biblioteki cyfrowe są tak beznadziejne, że równie dobrze mogłoby ich nie być - napisał ostatnio jeden z autorów serwisu Antyweb, dokumentując swoje dramatyczne starania o zdobycie cyfrowej wersji polskiego tłumaczenia „Hrabiego Monte Christo”. więcej
Badania nad rozwojem wielojęzycznych bibliotek cyfrowychZapraszamy do odwiedzenia blogu BABIN 2.0, na którym został opublikowany wpis pt. „Badania nad rozwojem wielojęzycznych bibliotek cyfrowych: przegląd literatury przedmiotu” autorstwa Małgorzaty Waleszko. więcej
22 stycznia 2014 roku w Bibliotece Jagiellońskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”. Spotkanie poprowadził dyrektor generalny Stowarzyszenia dr Andrzej Nowakowski. więcej
Deregulacja zawodów a bibliotekarz dyplomowanyUstawa o deregulacji zawodów została podpisana w lipcu 2013 roku. Celem ustawy jest redukcja ograniczeń związanych z dostępem do niektórych zawodów. Na liście zawodów objętych deregulacją znalazł się też zawód bibliotekarza. Co to oznacza dla bibliotekarzy? więcej
Digitalizacja regionaliów w Dolnośląskiej Bibliotece PublicznejMasz jakiś ciekawy dokument związany z daleką i bliską przeszłością swojej miejscowości? Może unikalną publikację, archiwalne czasopismo, plakat czy ulotkę? A może ciekawe zdjęcia związane z Twoimi przodkami, którzy żyli na Kresach? Listy, pamiętniki, film albo starą mapę? więcej
Udostępnianie danych i zasobów publicznych przynosi nie tylko korzyści gospodarcze, ale też przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności działań państwa i zwiększenia zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia. więcej
Open Access SprintCzy jako student masz problem z dostępem do materiałów i publikacji naukowych? Czy chciałbyś żeby były one dostępne bez bez konieczności czekania na wypożyczenie w bibliotekach? Czy chcesz mieć możliwość łatwego ich przeszukiwania i przetwarzania? A może masz już pomysł jak to zmienić na Twojej uczelni? więcej
Październikowy numer IbinacjiSzanowni Państwo, pragnę poinformować o pojawieniu się październikowego numeru Ibinacji - magazynu studenckiego KNS INiB UJ. Życzę miłej lektury. więcej
Open Access Week w Bibliotece JagiellońskiejW dniach 21-27 października 2013 będzie miała miejsce 7 edycja Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki - International Open Access Week. Jego celem jest promowanie otwartego dostępu do nauki i edukacji. więcej
Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działania Upowszechniające Naukę, na budowę biblioteki cyfrowej i digitalizację zbiorów. więcej
Nowe kompetencje dla bibliotekarzy akademickichAssociation of Research Libraries (ARL), Canadian Association of Research Libraries (CARL), Confederation of Open Access Repositories (COAR) i Association of European Research Libraries (LIBER) mają przyjemność ogłosić uruchomienie prac zespołu dot. nowych kompetencji dla bibliotekarzy akademickich wspierających e-badania i komunikację naukową. więcej
eBooks On Demand 14.08.2013
eBooks On DemandZapraszamy Państwa do skorzystania z serwisu eBooks on Demand (EOD), którego usługi to efekt współpracy pomiędzy 36 europejskimi bibliotekami. Portal umożliwia dotarcie do wielu ciekawy pozycji. więcej
CBA w resorcie nauki i szkolnictwa wyższegoFunkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego 16 lipca rozpoczęło kontrole w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pisze o tym „Rzeczpospolita” z 7 sierpnia. więcej
Staż w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze - relacjaZapraszamy Państwa do lektury relacji ze stażu w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej w Pradze, w którym uczestniczyli Leszek Szafrański i Marta Szatan. więcej
Jedyna taka autostrada w PolsceProjekt „NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej” realizowany w latach 2009-2013 z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polegał na rozbudowie i modernizacji czterech narzędzi informacyjnych do przeszukiwania i przeglądania online zasobów bibliotecznych. więcej
Z badań sondażowych prowadzonych wśród studentów wynika, że poświęcają oni obecnie znacznie mniej czasu na naukę niż ich poprzednicy w ubiegłych dekadach, trudno jednak jednoznacznie określić wpływu tego spadku na osiągnięcia i poziom umiejętności informacyjnych badanych. więcej
Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych, opracowanymi przez sekcję ALA pn. Reference and User Services Association (RUSA), od bibliotekarzy oczekuje się podejścia przyjaznego użytkownikom i wywołującego u nich uczucie komfortu. więcej
Jaka jest przyszłość bibliotek naukowych?Jaka jest przyszłość bibliotek naukowych? Pytanie to zostało niedawno postawione przez Izaskun Lacunzy (dyrektor Liber) i Wilhelm Widmark (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Sztokholmie). Dyskusja odbyła się w trakcie konferencji Biblioteksdagarna 2013. więcej
Zasady otwartych instytucji kulturyDane lub treści są otwarte, jeżeli nie ma ograniczeń, aby każdy mógł je używać, opracowywać i redystrybuować - ewentualnie z zastrzeżeniem przywołania autora pierwowzoru i/lub udostępnianiem dalej na takich samych (otwartych) zasadach. więcej
Holenderska Biblioteka Narodowa zdecydowała się opublikować w internecie na otwartej licencji zdigitalizowane archiwum gazet z lat 1890-1939. Część z treści dalej objęta jest prawem autorskim, a Biblioteka szacowała, że dotarcie do wszystkich posiadaczy praw zajęłoby jej 5 lat i niosło ze sobą znaczne koszty. więcej
PBN: informacja dla bibliotek akademickich i ośrodków informacji naukowejPo listach bibliotekarzy akademickich, na stronach Polskiej Bibliografii Naukowej, pojawiły się nowe informacje o agregowaniu danych z bibliografii prac pracowników. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z komunikatem PBN. więcej
Pytania i odpowiedzi dot. bibliotek cyfrowychFederacja Bibliotek Cyfrowych uruchomiła serwis, w którym można zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom z dziedziny bibliotek cyfrowych. więcej
Przedstawiono wyniki ilościowej, systematycznej analizy porównującej wykorzystanie online elektronicznych książek i materiałów źródłowych (encyklopedii, słowników, informatorów, podręczników, bibliografii itp.) ze zbiorów biblioteki J.N. Desmaraisa Uniwersytetu Laurentyńskiego. więcej
Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra - podsumowanieW dniach 24-25 stycznia 2013 r. w Bibliotece Jagiellońskiej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra”. Honorowy patronat nad Konferencją objęli J.M. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. więcej
Serwis Wolne Lektury wydał jubileuszową, 2-tysieczną publikację. To „Stara ziemia” Jerzego Żuławskiego, klasyk gatunku science-fiction. Można ją pobrać całkowicie za darmo. Wolne Lektury to internetowa biblioteka prowadzona przez Fundację Nowoczesna Polska. Biblioteka jest czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i dostępna całkowicie za darmo. więcej
Statystyka zasobów elektronicznych w bibliotekach szkół wyższychNa stronie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich zamieszczono dane statystyczne, dotyczące licencjonowanych zasobów elektronicznych w polskich bibliotekach szkół wyższych, opisujące stan na 31. grudnia 2012 roku. więcej
Rewolucja MNiSW 11.01.2013
Rewolucja MNiSWMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szykuje rewolucję w wydawaniu i sposobach dostępu do podręczników akademickich. Ma być cyfrowo, profesjonalnie i światowo. więcej
Zapraszamy Państwa do lektury artykułu Bartosza Sendrowicza zatytułowanego „Awanse w bibliotece”, który opublikowany został na stronie Gazety Wyborczej. Poświęcony jest on tematyce bibliotekarzy dyplomowanych. więcej
Kody QR są coraz powszechniej używane w przemyśle i handlu, ich wykorzystanie w szkolnictwie wyższym i bibliotekach jest jednak nadal niewielkie, głównie ze względu na relatywnie niewielką liczbę posiadaczy urządzeń potrzebnych do ich odczytu więcej
Deutsche Digitale Bibliothek - wersja testowa28 listopada 2012 wystartował portal Niemieckiej Biblioteki Cyfrowej (DDB - Deutsche Digitale Bibliothek) w wersji testowej. Prezentuje metadane i oferuje dostęp do zdigitalizowanych zasobów niemieckich instytucji nauki, kultury i dziedzictwa: bibliotek, archiwów, muzeów, urzędów konserwatorskich, uniwersytetów i instytutów naukowych. więcej
Ustawy o szkolnictwie wyższym - konsultacje społeczneRozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji ustaw o szkolnictwie wyższym, ustawie o zasadach finansowania nauki oraz kilku innych ustawach. Dla bibliotekarzy szczególnie ważne są te zmiany, które mogą zajść w zasadach finansowania działalności upowszechniającej naukę oraz budowania nowego centralnego systemu informacji naukowej. więcej
Już w latach 70. XX w., w literaturze fachowej zaczęto analizować problem obaw i negatywnych emocji studentów dotyczących korzystania z biblioteki i związanej z tym możliwości ujawnienia ich braku wiedzy i kompetencji informacyjnych (ang. library anxiety), a rozwój technologii przyczynił się do nasilenia tego zjawiska. więcej
W związku z pytaniami i nieporozumieniami, dotyczącymi trwałych identyfikatorów obiektów w polskich bibliotekach cyfrowych, obsługiwanych przez dLibrę, PCSS przygotowało wyjaśnienie, które jest dostępne na ich stronach. więcej
Tydzień Otwartej Nauki 2012 w Bibliotece Głównej PWBiblioteka Główna Politechniki Warszawskiej jest aktywnym uczestnikiem Ruchu Open Access i promuje otwarte modele komunikacji naukowej. Z okazji Tygodnia OA polecamy w Bibliotece Cyfrowej PW dwie nowe bibliografie dokumentujące dorobek naukowy Profesorów PW. więcej
Ugoda między Google a wydawcamiKoncern internetowy Google porozumiał się z wydawcami w USA po siedmiu latach sporu o prawa autorskie w związku z pracami nad Google Books Library Project - inicjatywą, która w zamyśle twórców ma stać się największą wirtualną biblioteką świata. więcej
Realizacja projektów budowy cyfrowych repozytoriów i cyfrowych bibliotek dla materiałów w różnych formatach wiąże się z koniecznością stałego nadążania za szybko postępującymi zmianami sprzętu i oprogramowania, w celu zapewnienia w dalszej perspektywie czasowej stabilności, dostępności i możliwości przeszukiwania takich zasobów. więcej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego o czasopismach naukowychNa swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało dwa komunikaty dotyczące czasopism naukowych: w sprawie wykazu czasopism naukowych i w sprawie ich kryteriów i trybu oceny. więcej
Skanery w pigułceZapraszamy Państwa do lektury artykułu „Skanery w pigułce”. Zaprezentowane są w nim ważne informacje na temat tych urządzeń, ich podział oraz opis kluczowych parametrów, na które musimy zwrócić uwagę chcąc zakupić taki sprzęt do biblioteki. więcej
Nuty z Biblioteki Jagiellońskiej dostępne onlineBiblioteka Polskiej Piosenki opracowała w sieci zbiory muzyczne Biblioteki Jagiellońskiej. Dzięki współpracy z Biblioteką UJ ocalono od zapomnienia cenne rękopisy oraz druki muzyczne z polskimi pieśniami i piosenkami - mówi Waldemar Domański dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki. więcej
Obywatele Nauki 19.09.2012
Obywatele NaukiNa polskiej mapie ruchów społecznych powstała nowa inicjatywa środowiskowa - Obywatele Nauki. Tym razem zainicjowana przez społeczność pracowników naukowych, którzy chcą rozpocząć szeroką publiczną dyskusję o przyszłości nauki w Polsce - dyskusję wolną od wpływów ideologii, doraźnej polityki i medialnej sensacji. więcej
Raport dotyczący infrastruktury dużych bibliotek cyfrowychUkazał się nowy raport wydany przez The Council on Library and Information Resources (CLIR), zatytułowany Core Infrastructure Considerations for Large Digital Libraries, opracowany przez Genevę Henry. W pracy tej przeanalizowano podstawowe aspekty funkcjonowania dużych bibliotek cyfrowych. więcej
LIBER: 10 zaleceń dla bibliotek dot. ich roli w e-nauceLIBER powołało w 2010 roku grupę roboczą „E-Science”, które zadaniem było badanie roli jakie biblioteki mogą i powinny odgrywać w dziedzinie e-nauki. Niedawno opublikowany został jej raport końcowy. więcej
The World Library & Information Congress jest dużym wydarzeniem, w którym uczestniczy około 4 000 delegatów - bibliotekarzy z całego świata i z różnych sektorów. Pomimo różnorodności istnieją pewne silne podobieństwa w problemach, na jakie napotykają uczestnicy kongresu. A są nimi prawa autorskie i wolności informacji. więcej
Wyrzucone miliony i brak efektu10 lat pracy i 10 mln złotych pochłonęła Polska Biblioteka Internetowa, która jest jednak zupełnie martwa. Jak przypomniała Sylwia Czubkowska w artykule zamieszczonym w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 16 sierpnia, w grudniu 2002 roku premier Leszek Miller z pompą ogłaszał uruchomienie tego projektu, który „miał być prawdziwą rewolucją”. więcej
The European LibrarySpołeczność naukowa na całym świecie ma teraz dostęp online do zbiorów narodowych i uniwersyteckich bibliotek z 46 krajów europejskich. A wszystko to jest możliwe po uruchomieniu nowego portalu The European Library. więcej
Europeana Newspapers - start projektu17 europejskich instytucji rozpoczęło realizację projektu Europeana Newspapers. W ciągu najbliższych trzech lat instytucje te udostępnią za pośrednictwem serwisów internetowych portalu Europeana ponad 18 milionów stron gazet, głównie z pierwszego dwudziestolecia XX w. więcej
Rekomendacje MKiDN w sprawie współpracy z Fundacją EuropeanaMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przekazał Bibliotece Narodowej „Rekomendacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie współpracy z Fundacją Europeana po 1 lipca 2012 roku”. więcej
Milion książek online i za darmoLiczba publikacji udostępnianych poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych przekroczyła milion. Przez internet i za darmo dostępne są tam tysiące zdjęć, książek, starodruków i map. więcej
DART-Europe 18.06.2012
DART-EuropeDART-Europe E-theses Portal to baza metadanych, które ma na celu zapewnienie dostępu do otwartych prac dyplomowych z Europy. Już teraz zawiera ponad 300 000 pełnotekstowych prac badawczych z 424 uniwersytetów w 23 krajach europejskich. więcej
Zobacz, co wyszukują inni internauciKoncern Google zaktualizował swoje narzędzie Hot Searches, które pozwala w wygodny sposób śledzić najczęściej wyszukiwane przez internautów hasła. Z pomocą tego typu usługi z pewnością nie przegapimy istotnego tematu. więcej
Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowychZapraszamy Państwa do udziału w konferencji organizowanej przez CPI - Zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych - ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego. Odbędzie się ono 26 czerwca w Warszawie. Portal sbp.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. więcej
Nowi autorzy w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej22 maja 2012 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej wybitni polscy humaniści przekażą licencje na publikację w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej swoich prac. więcej
Prof. dr hab. Elżbieta Zybert Dziekanem Wydziału Historycznego UWZ przyjemnością Państwa zawiadamiamy, że dnia 27 kwietnia 2012 roku Pani prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert została po raz kolejny wybrana Dziekanem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012 - 2016. więcej
Biblioteka Narodowa sygnatariuszem karty MénestrelDzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy Biblioteka Narodowa dołączyła do prestiżowego grona współtwórców międzynarodowego portalu dla mediewistów Ménestrel (Médiévistes sur le net: sources, travaux et références en ligne). więcej
The Europeana NewspapersWystartował najnowszy projekt LIBER stworzony we współpracy z berlińską Biblioteką Narodową - The Europeana Newspapers. więcej
Systemy do zarządzania bibliotekami cyfrowymiGorąco zachęcamy Państwa do kolejnego artykułu autorstwa Leszka Szafrańskiego, zatytułowanego „Systemy do zarządzania bibliotekami cyfrowymi”. więcej
Biblioteki mają do odegrania ważną rolęPodczas warsztatów Horizon 2020 w Rzymie LIBER był reprezentowany przez Przewodniczącego Paul Ayris i kierownik projektu, Susan Reilly. Podczas tego dwu dniowego spotkania biblioteki były w centrum uwagi jako podmioty posiadające kluczową rolę do odegrania w promocji, szkoleniach oraz tworzeniu wytycznych w celu wspierania naukowców w wymianie danych. więcej
Książki w modelu open accessFundacja OAPEN otworzyła w internecie przewodnik po otwartych książkach DOAB Directory of Open Access Books (www.doabooks.org) i gromadzi opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców. więcej
Bibliocamp o bibliotekach cyfrowych28 marca w środę o godzinie 16.30 odbędzie się ostanie z marcowego Bibliocampu spotkanie dotyczące bibliotek cyfrowych. Gościem campu jest Iwona Joć-Adamkowicz Kierownik Działu Regionalnego oraz Specjalistka ds.promocji regionu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. więcej
Podkarpackie Studia BiblioteczneDostępny jest pierwszy numer nowego elektronicznego czasopisma wydawanego przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego. To jedno z pierwszych polskich czasopism naukowych udostępnianych również na czytniki. więcej
Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba książek, które można przeczytać bezpłatnie w internecie. Największa polska biblioteka internetowa Polona liczy 40 tys. książek i jeszcze w tym roku zyska ulepszone oprogramowanie - zapowiada dyrektor Biblioteki Narodowej. więcej
Działalność upowszechniająca naukę - dofinansowania dla bibliotek naukowychBiblioteki naukowe, akademickie moga do końca marca składać wnioski w wiosennej edycji konkursu MNiSW w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę. więcej
Biblioteki cyfrowe wobec dzieł objętych ochroną prawnąGorąco zachęcamy Państwa do lektury artykułu Adriana Drabika i Piotra Myszkowskiego pt. „Biblioteki cyfrowe wobec dzieł objętych ochroną prawną”. Jest to kolejny materiał z działu „Dla bibliotekarzy akademickich”. więcej
Poradnik IFLA o e-zbiorachIFLA opublikowała na swoich stronach darmowy poradnik „Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries”. Jego celem jest pomoc w rozwoju świadomości kluczowych kwestii, które każda biblioteka będzie musiał rozważyć i uwzględnić w trakcie tworzenia swojego e-portfolio. więcej
XVIII Wrocławskie Targi Książki NaukowejOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej zaprasza na XVIII Wrocławskie Targi Książki Naukowej, które odbędą się w dniach 21-23 marca 2012 roku we Wrocławiu. więcej
Ibinacja #21 28.02.2012
Ibinacja #21Ukazał się nowy numer Ibinacji, do którego lektury gorąco zachęcamy. W czasopiśmie informacje z życia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, relacje z konferencji i wiele innych ciekawych artykułów. więcej
Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych - raportNa blogu Emanuela Kulczyckiego pojawił się raport „Uczelnie wyższe w mediach społecznościowych”, do którego lektury gorąco zachęcamy. Celem two­rze­nia raportu było oce­nie­nie, jak uczel­nie wyż­sze radzą sobie w social media. Dane zostały zebrane 8 lutego 2012 roku. więcej
II Krakowska Konferencja Bibliotek NaukowychOrganizatorem Konferencji jest Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a odbędzie się ona pod patronatem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego i Targów w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja będzie towarzyszyć 16. Targom Książki w Krakowie i odbędzie się w dniach 24–25 października 2012 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. więcej
Milion polskich obiektów cyfrowych w EuropeanieW ramach zakończonej 8 lutego aktualizacji danych, Federacja Bibliotek Cyfrowych przekazała Europeanie dane o 783 275 polskich obiektach cyfrowych. Ich łączna liczba widoczna teraz w serwisie Europeana wynosi 1 097 225. więcej
Jagiellońska Biblioteka CyfrowaZapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacją Łukasza Mesek „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa”. Inicjuje ona powstanie nowego działu na portalu sbp.pl przeznaczonego bibliotekom cyfrowym, który będzie funkcjonował w ramach „Dla bibliotekarzy akademickich”. więcej
Ibinacja - patronat sbp.plZ przyjemnością Państwa zawiadamiamy, że redakcja portalu sbp.pl objęła patronatem czasopismo „Ibinacja”. Zapraszamy do podstrony periodyku w serwisie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, gdzie można zapoznać się z poszczególnymi numerami. więcej
XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół WyższychWyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi oraz Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zapraszają bibliotekarzy z całej Polski, reprezentujących wszystkie typy bibliotek naukowych oraz środowisko naukowe do udziału w corocznej konferencji, której organizatorami są biblioteki szkół niepaństwowych. więcej
Aktywność młodych pracowników bibliotek w organizacjach zawodowychKażda grupa zawodowa bardziej lub mniej liczna posiada swoje organizacje związkowe i stowarzyszenia, które mają różne cele i sposób działania. Stowarzyszenie i związek zawodowy, który jest odmianą stowarzyszenia, to dwa rodzaje organizacji społecznych, które są najczęściej spotykanymi grupami skupiającymi pracowników w Polsce. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP