Olimpiada Medialna

Do kanonu klasycznych olimpiad przedmiotowych dołącza Olimpiada Medialna – nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne Fundacji Nowe Media oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest partnerem wydarzenia.

Olimpiada powstała w odpowiedzi na potrzebę kształcenia świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego. Najlepsze Uczestniczki i Uczestnicy otrzymają indeksy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, staże w czołowych mediach, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie.

Zachęcamy do przyjrzenia się bliżej temu przedsięwzięciu i zainspirowania do udziału w nim tych, którym codziennie poświęcacie tak wiele swojej uwagi – młodych czytelników. Olimpiada Medialna to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim ogólnopolska akcja edukacyjna, która ma wyłonić osoby świadomie i krytycznie odbierające media, posiadające wiedzę na temat historii ich rozwoju, rozumiejące zasady ich działania, umiejące je kreować i współtworzyć.

Do uczestnictwa w Olimpiadzie zapraszamy gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szukamy interdyscyplinarnych talentów z zakresu nowych mediów, polonistyki, historii i public relations, posiadających umiejętności interesującego formułowania i prezentowania własnych myśli, przekazywania wiedzy oraz przekonywania, obeznanych z użyciem nowych, jak i tradycyjnych mediów. Zakres tematyczny pierwszej edycji Olimpiady obejmuje pięć obszarów:

  • Transformacja mediów
  • Sztuka informacji
  • Odbiór i tworzenie przekazów medialnych
  • Sztuka prezentacji i debaty
  • Cyfryzacja telewizji w Polsce
  • Film

Do 16 marca 2012 roku trwa akcja rekrutacyjna. Pod adresem www.olimpiada-medialna.edu.pl/rejestracja działa serwis projektu – wypełnienie zamieszczonego tam formularza rejestracyjnego jest dla Uczestników oraz ich Opiekunów przepustką do startu w pierwszej edycji Olimpiady Medialnej. W serwisie internetowym znajdziecie materiały przydatne w Waszej pracy, zaś uczniowie – treści pomocne w przygotowaniach. Zasoby witryny są systematycznie poszerzane.

Olimpiada Medialna to bezprecedensowe przedsięwzięcie – zarówno, jeśli idzie o tematykę i formułę. Pierwsze dwa etapy odbędą się całkowicie wirtualnie, z wykorzystaniem internetowego systemu egzaminowania. Pozwoli to na przeprowadzenie jednoczesnego testu dla co najmniej 9 tys. uczestników. W drugim teście przewidziany jest udział maksymalnie 3 tys. uczniów. Między tymi etapami trwać będzie akcja informacyjna i edukacyjna związana z budową społeczeństwa informacyjnego oraz rozwojem wiedzy i umiejętności z dziedziny mediów.

Trzeci, finałowy etap Olimpiady Medialnej, będzie polegał na ocenie przez profesjonalne jury dwu prac własnych najlepszych uczestników konkursu, jednej powstałej w domu (na jej przygotowanie będą oni mieli co najmniej 2 tygodnie) i drugiej powstałej w zespole utworzonym podczas warsztatów poprzedzających Galę Finałową. W programie przewidziano też osobne zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i bibliotekarzy, którzy przybędą na finał wraz z uczniami.

Wierzymy mocno, że znajdziemy w Państwu sprzymierzeńców idei, w centrum której znajduje się rozwój młodych ludzi, zaś sensem jest praca nad doskonaleniem ich umiejętności świadomego i odpowiedzialnego odbioru współczesnych mediów, a także współtworzenia i usprawniania tych mediów – w dobie najbardziej gorących przemian.

O Olimpiadzie

Rejestracja

Regulamin Olimpiady

Broszura edukacyjna

 

 

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP