Pokazy filmowe w bibliotece

Film w bibliotece

Podczas organizacji pokazów dla dzieci i młodzieży najważniejsze jest aby pamiętać, że filmy posiadają ograniczenia wiekowe i tym w pierwszej kolejności powinniśmy się kierować przy doborze repertuaru. Poniżej oznaczenia, które są nadawane filmom wprowadzanym do obrotu przez MPAA (Motion Picture Association of America). Znajdziemy je na opakowaniach filmów jak również w internecie. Takie oznaczenia mają na przykład tytuły na stronie imdb.com

G (generalaudiences) – film przeznaczony dla wszystkich widzów

PG (parentalguidancesuggested) – niektóre materiały w filmie mogą być nieodpowiednie dla dzieci (za zgodą rodziców)

PG-13 (parentsstronglycautioned) – niektóre materiały mogą być nieodpowiednie dla osób poniżej 13. roku życia (za zgodą rodziców)

R (restricted) – osoby poniżej 17. roku życia mogą oglądać film jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem

NC-17 – film przeznaczony jedynie dla osób powyżej 17. roku życia.

Doradcy licencyjni MPLC

MONIKA SKORASZEWSKA
mskoraszewska@mplc.pl
22 256 59 00

MAGDALENA BILSKA
mbilska@mplc.pl
22 314 69 96

AGNIESZKA GOŁDA
agolda@mplc.pl
535 511 122

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP