Pokazy filmowe w bibliotece

Jak to robią w bibliotekach?

Wiele bibliotek już dziś korzysta z Parasola Licencyjnego®. Poniżej najciekawsze przykłady działań najaktywniejszych placówek.

 

W KSIĄŻNICY BESKIDZKIEJ SPOTYKAMY SIĘ Z X MUZĄ

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej prowadzi różne formy działalności kulturalno-edukacyjnej na rzecz lokalnego środowiska. Z uwagi na tę działalność została zakupiona licencja od Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o. do publicznych pokazów z legalnych nośników wideo/DVD/Blu-ray.

W strukturze organizacyjnej biblioteki znajduje się Dział Zbiorów Specjalnych, w którym zgromadzone i udostępniane są zbiory multimedialne, m.in. obszerna filmoteka na nośnikach DVD i VHS. Zbiór ten wykorzystywany jest także do realizacji programu „Spotkania z X Muzą”, na który składają się: „Klub Miłośników Filmu”, „Wędrówki po Europie” i Łączy nas książka – słowo ­ -obraz - dźwięk”, zajęcia wspomagające terapię osób niepełnosprawnych i seniorów.

Realizację tego projektu umożliwia salka multimedialna, odpowiednio wyposażona i dostosowana do pokazów filmowych. Odbiorcami naszych działań są użytkownicy w każdym wieku.

W ramach „Klubu Miłośników Filmu” proponujemy projekcję filmu poprzedzoną krótkim tematycznym wprowadzeniem, dotyczącym danego dzieła filmowego, reżysera, obsady aktorskiej czy fabuły. Filmy wyświetlane są w blokach tematycznych, np. „Reżyserzy od A do Z”, „Kino na lato”, „Ekranizacje dzieł literackich”. Spotkania odbywają się cyklicznie – dwa razy w miesiącu.

Dzięki tym spotkaniom uczestnicy mają możliwość obejrzenia filmów o wysokich walorach artystycznych, historycznych czy społecznych, wielokrotnie wyróżnianych przez krytyków filmowych.

Kolejnym działaniem programu, realizowanym z wykorzystaniem licencji, są „Wędrówki po Europie”, skierowane do miłośników turystycznych wojaży. Uczestnicy naszych spotkań „wędrują” w różne zakątki naszego kontynentu, odwiedzili już Toskanię, Madryt i Barcelonę.

Informacja o kolejnych pokazach filmowych zamieszczona jest na stronie internetowej www.ksiaznica.bielsko.pl. oraz na specjalnie przygotowanych plakatach, ulotkach dostępnych w agendach Książnicy na terenie miasta.

W program „Spotkania z X Muzą” wpisały się również zajęcia „Łączy nas książka – słowo – obraz - dźwięk”, na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, wspomagające terapię grupową. Zajęcia kinoterapii to nasze nowe doświadczenie, do którego przygotowujemy się z wielką starannością. A jak stwierdzają uczestnicy zajęć: film, jako dodatek do terapii, jest przyjemnym sposobem na poprawę własnego samopoczucia, pocieszenia, źródłem wiedzy.

Użytkownicy Książnicy Beskidzkiej są bardzo zadowoleni z możliwości uczestnictwa w programie. Spotkania przebiegają w miłej atmosferze, z filiżanką pachnącej kawy, a o frekwencję nie musimy się martwić. Zawsze jest pełna sala.

Wobec rosnącego zainteresowania odbiorców tą formą działalności edukacyjno-kulturalnej, planujemy na stałe wpisać w program działania skierowane do młodszych i najmłodszych naszych klientów. Filmowe czwartki dla dzieci czy Filmowe spotkania z historią, ale to nasza przyszłośći plany, nad którymi musimy jeszcze popracować.

Małgorzata Kozioł
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej

 

WPADAMY NA FILMOWE PIĄTKI DO CZOSNOWA

Nasza biblioteka, jak wiele bibliotek gminnych, pełni w lokalnym środowisku bardzo ważną rolę. Podejmowane przez nas działania, oprócz zadań statutowych, obejmują szereg form upowszechniania kultury i nie tylko.

Od dawna marzyło się nam zorganizowanie czegoś na kształt dyskusyjnego klubu filmowego, lecz zagłębiając się w procedury związane z legalnym wyświetlaniem filmów zaczęliśmy w ogóle wątpić w to, czy nam się uda. W tym właśnie momencie otrzymaliśmy list od MPLC z propozycją współpracy.

Mieliśmy wrażenie, że „ktoś” czytał w naszych myślach. Wszystkie wątpliwości związane z uruchomieniem akcji wyświetlania filmów zostały rozwiane. Zasady korzystania z parasola licencyjnego dla bibliotek były jasne i konkretne, a lista ponad czterystu producentów filmowych, z dorobku których wolno nam było czerpać, dawała ogromne możliwości wyboru. Podpisaliśmy umowę na dwie lokalizacje – bibliotekę w Czosnowie i filię w Brzozówce i rozpoczęliśmy działanie pod nazwą „Piątki z filmem”.

Nasza placówka posiada salę przeznaczoną na spotkania autorskie, konkursy, zajęcia artystyczne, która wyposażona jest również w zestaw kina domowego i projektor. Staramy się, aby filmy, które wybieramy były ciekawe, wartościowe, nagrodzone lub wysoko ocenione przez krytyków i publiczność. Po wstępnym wytypowaniu określonych tytułów sprawdzamy czy ich producenci znajdują się na liście z MPLC. W tym wypadku najlepiej jest wyszukać w internecie zwiastunów.

Filmy wykorzystywane podczas projekcji pochodzą z osobistych zbiorów pracowników i czytelników, kilka udało się nam zakupić. Staramy się zaspokoić zarówno potrzeby dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dlatego też w każdy ostatni piątek miesiąca wyświetlamy co najmniej dwa obrazy, w okresie ferii zimowych częściej. Wybierane przez nas filmy to często adaptacje znanych i mniej znanych dzieł literackich, jak np.”Woda dla słoni” czy „Pamiętnik”. Wśród dzieci najwięcej emocji wzbudziły: „Transformers 3”, „Opowieści z Narnii” i „Smerfy”.
Projekcje filmów stały się także jednym z punktów imprezy pt. „Noc w bibliotece”. Wyświetliliśmy wtedy filmy o Harrym Potterze i klasykę horroru - „Jeździec bez głowy”. Najbardziej liczną grupę uczestniczącą w pokazach stanowią dzieci, następnie osoby dorosłe.
Zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, na stronie internetowej zamieszczamy tylko informację o terminie i godzinie projekcji oraz króciutką notkę o tematyce filmu. Podobnej treści plakaty rozwieszamy na terenie gminy. Natomiast na naszym profilu na facebook-u i w bibliotece dodajemy również tytuł i zdjęcie z okładki płyty.

„Piątki z filmem” sprawiły, że czosnowska biblioteka poszerzyła swoją ofertę kulturalną i zyskuje tym samym coraz więcej użytkowników i czytelników. Dla wielu mieszkańców gminy Czosnów udział w pokazach stał się jedyną możliwością kontaktu z kinem. Dotyczy to przede wszystkim tych, których nie stać na wyjazd na film do Warszawy.

W przyszłym roku z pewnością ponownie skorzystamy z parasola licencyjnego MPLC, do czego zachęcamy inne biblioteki.

Anna Maliszewska
Kierownik GBP w Czosnowie

 

KINOMANI DYSKUTUJĄ W KOLBUSZOWEJ

Pokazy z Parasolem Licencyjnym w bibliotece w Kolbuszowej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej korzysta z Parasola Licencyjnego MPLC od 31.12.2010 r. W Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Filmowy, który zrzesza 30 członków.

Aby można było legalnie wyświetlać publicznie filmy dla naszych klubowiczów, Biblioteka zdecydowała się podpisać Umowę z MPLC Polska w celu uzyskania Parasola Licencyjnego MPLC, który uprawnia do wyświetlania filmów, do których posiada prawo do udzielania licencji na mocy umowy zawartej z Motion Picture Licensing Company International Ltd, objętych licencją oraz innych programów przeznaczonych wyłącznie do osobistego, prywatnego wykorzystywania w warunkach domowych.

Po podpisaniu umowy na okres jednego roku oraz uiszczeniu opłaty licencyjnej, Biblioteka otrzymała Certyfikat Licencyjny obejmujący licencją nieodpłatne pokazy publiczne filmów z legalnych nośników video, DVD, Blu-ray rozpowszechnianych przez związanych z MPLC producentów i dystrybutorów filmowych. Otrzymaliśmy także aktualną listę studiów filmowych reprezentowanych przez MPLC.

Nasi miłośnicy sztuki filmowej spotykają się w DKF raz w miesiącu, po okresie wakacyjnym będziemy spotykać się 2 razy w miesiącu. Po seansie filmowym odbywa się dyskusja na temat oglądanego filmu. Taka forma działalności w naszej bibliotece cieszy się dużym zainteresowaniem użytkowników, tym bardziej, że w naszym miasteczku nie ma kina. Współpraca Biblioteki z MPLC Polska układa się zadowalająco, a w razie niejasności można korzystać z fachowej informacji pracowników MPLC.

Polecamy Parasol Licencyjny innym instytucjom, które noszą się z zamiarem wyświetlania filmów publicznie, jest to dobra forma legalnego korzystania z dorobku światowego kina.

Starszy Bibliotekarz Halina Krzych
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

 

AKADEMIA FILMOWA W MEDIATECE START-META

Mediateka Start-Meta, filia Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany, posiada salę wielofunkcyjną przystosowaną do kameralnych projekcji filmowych. Sala ta wyposażona jest w projektor multimedialny, namalowany na ścianie ekran oraz system nagłośnieniowy Earthquake 7.1 zasilany przez wzmacniacz wielokanałowy z odtwarzaczem Blu-Ray firmy Harman/Kardon.
W ramach Bielańskiej Akademii Filmowej wyświetlane są filmy o bardzo różnorodnej tematyce odpowiadającej grupie docelowej danego pokazu. Odbywają się poranki filmowe dla najmłodszych, spotkania dla młodzieży i seniorów. Z możliwości obejrzenia filmu w naszej placówce korzystają również Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Seniora, grupy osób niepełnosprawnych. Średnio w miesiącu odbywa się 4-6 prezentacji dla ok. 30-40 osób.

Mediateka bierze udział w akcji Lato w Mieście oraz Zima w Mieście w programie których znajduje się również Bielańska Akademia Filmowa.

Nośniki pochodzą ze zbiorów Mediatekiobjętych parasolem licencyjnym MPLC.

Prezentacje filmowe ogłaszane są poprzez umieszczenie informacji o nich w naszym kalendarzu na stronie internetowej (bez tytułów filmów), na plakatach wywieszanych w Mediatece oraz drukowanych programach do pobrania w placówce.

Doradcy licencyjni MPLC

MONIKA SKORASZEWSKA
mskoraszewska@mplc.pl
22 256 59 00

MAGDALENA BILSKA
mbilska@mplc.pl
22 314 69 96

AGNIESZKA GOŁDA
agolda@mplc.pl
535 511 122

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP