Odpowiedzi

Redakcja portalu zachęca członków SBP do nadsyłania pytań dotyczących aspektów prawnych funkcjonowania Stowarzyszenia.

* wymagane pola
Przesłanie pytania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację pytania i odpowiedzi na portalu sbp.pl (bez podania danych nadawcy).
Wyślij formularz
Czy do awansu zaliczane są tylko lata przepracowane w bibliotece?Zapraszamy Państwa do zapoznania się z odpowiedzią prawnika na pytanie: czy do awansu z młodszego bibliotekarza na bibliotekarza zostaną zaliczone tylko lata przepracowane w bibliotece? więcej
Czy wójt może obniżyć stawkę za kilometr przebiegu?Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią prawnika na kolejne pytanie nadesłane do redakcji portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
Pytanie: Jestem nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół Ogólnokształcących (liceum i gimnazjum). Organem prowadzącym mojej szkoły jest starostwo powiatowe, które ma obowiązek biblioteki pedagogicznej oraz biblioteki powiatowej. Aby realizować te zadania organ prowadzący planuje wykorzystanie biblioteki, w której pracuję. Czy biblioteka szkolna może jednocześnie świadczyć usługi biblioteki pedagogicznej lub/i powiatowej. Jeśli tak to na jakiej zasadzie zatrudniany jest bibliotekarz? Jeśli nie, to czy możliwe jest założenie takich bibliotek w budynku szkoły jako odrębnych instytucji? więcej
Dodatek specjalny dla dyrektora?Pytanie : Mam pytanie czy dyrektorowi gminnej biblioteki publicznej należy się dodatek specjalny, jeżeli zlikwidowano ośrodek kultury i dyrektorowi biblioteki zwiększono zakres obowiązków: np. organizacja dożynek, od zamawiania ochrony, zespołów, usuwania namiotów, do odejścia ostatniej osoby z placu, oświetlenia na święta, pokaz sztucznych ogni, wynajem sali na imprezy (sesje, wesela itp.) opieka nad zespołem seniora, aerobik itp. Proszę o odpowiedź. więcej
Odpowiedzialność materialna podczas nieobecności - odpowiedź prawnikaPytanie : Mam pytanie dotyczące odpowiedzialności materialnej bibliotekarza, czy są jakieś akty regulujące to zagadnienie? Czy przebywając na urlopie wychowawczym nadal jestem odpowiedzialna za zbiory, pomimo iż w trakcie mojego urlopu "przewinęło" się kilku pracowników? więcej
Biblioteki wojskowe a biblioteki publiczne - odpowiedź prawnikaPracuję w bibliotece wojskowej i do tej pory ustawy i wszelkie rozporządzenia nie dotyczyły wszystkich bibliotekarzy. Dowiedziałem się, że jest nowa ustawa, która powstała za porozumieniem MON i MKiDN, że biblioteki i bibliotekarze zostały zintegrowane i włączone w sieć Bibliotek i Bibliotekarzy, powstały przepisy obowiązujące wszystkich w Polsce. więcej
Pytanie : Dostałam z urzędu pismo o tym, że mam złożyć sprawozdanie opisowe z oceny stanu kontroli zarządczej w bibliotece oraz kserokopię oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zarządzenie mam ale nie bardzo wiem jak ma wyglądać to sprawozdanie opisowe i co ma zawierać ? Gdybym mogła liczyć na wsparcie, bo pisałam do wielu bibliotek i od nich nikt nic takiego nie wymaga i nie mają. Byłabym wdzięczna. Dziękuję. więcej
Pytanie : Czy Serwis mógłby się zająć wyjaśnieniem następującego problemu. Wiele bibliotek zamieszcza na swoich stronach oraz w katalogach zeskanowane okładki książek oraz innych zbiorów gromadzonych w bibliotece. Nasza także, zwłaszcza, że program daje taką możliwość i czytelnicy bardzo sobie chwalą taką formę popularyzacji zbiorów. Szczerze powiem, nawet przez chwilę się nie zastanawiałam, czy jest to zgodne z ustawą o prawie autorskim, bo wydawało mi się oczywiste, ale dziś miałam telefon z Siedlec z zapytaniem o tę kwestię. Pani Sybilla Kloc z UJ, mówi, że okładka jest własnością wydawnictwa i należy mieć jego zgodę na prezentację tejże w katalogu. Dla mnie jest to jakaś nadinterpretacja prawa, ale podobno inne biblioteki wstrzymują prezentację okładek w katalogach z tego właśnie powodu. Siedlce pisały o wyjaśnienie problemu do "Poradnika Bibliotekarza", ale nie otrzymały odpowiedzi. Czy zatem Serwis, jako ciało reprezentujące biblioteki, mógłby podjąć się rozstrzygnięcia tej kwestii? Może SBP mogłoby pomóc w uzyskaniu wiążącej opinii prawnej? więcej
Pytanie:
W związku z odpowiedzią na zapytanie czytelniczki dot. „Probl. Prawnych bibl. uczel.” (Bibliotekarz 2010 nr 11 s. 38 – 39) powołano się na rozporządzenie Min. Kul. i Sztuki z 9 marca 1999, w którym m.in jest mowa o możliwościach awansu zawodowego na stanowisko starszego bibliotekarza absolwenta studium bibliotekarskiego, w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia są wymienione szkoły, i teraz pytanie czy ukończenie dwuletniego Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa w Warszawie (tzw. PSIAK-a) na kierunku informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna i posiadanie świadectwa maturalnego również uprawnia do awansu, w załączniku każdy z tych kierunków jest potraktowany oddzielnie – stąd moje wątpliwości. Jeżeli rozporządzenie daje mi możliwość takiego awansu, to czy powinnam dodatkowo odbyć praktyki w inne bibliotece? Mój staż pracy to 17 lat, podczas którego gromadziłam wydawnictwa zwarte, prowadziłam obsługę czytelników w Czytelni Ogólnej, obecnie gromadzę wydawnictwa ciągłe (przygotowuję przetargi), udostępniam czasopisma w Czytelni Czasopism, prowadzę przysposobienie biblioteczne, rozliczam faktury, staram się modyfikować katalog pełnię w magazynie bibliotecznym. Uprzejmie proszę o pisemną odpowiedź, abym mogła podjąć starania, bądź nie. więcej
Pytanie : „W tym roku przechodzę na emeryturę po 45 latach pracy. Mam pytanie, czy przysługuje mi nagroda jubileuszowa? Cały okres czasu pracuję na stanowisku dyrektora biblioteki. Kto tę nagrodę przyznaje i jakie są kryteria by ją otrzymać? Na mój wniosek do Pana Burmistrza otrzymałam odpowiedź, że ta nagroda nie przysługuje mi. Regulamin wynagrodzeń jaki posiadamy w bibliotece dotyczy liczby czterech pracowników. Otrzymałam informację, że "dyrektor biblioteki nie ma władztwa do ustalania Regulaminu wynagradzania”. Bardzo proszę o wiążącą odpowiedź. Dziękuję.” więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP