O konferencji

O konferencji

Międzynarodowa Konferencja Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy (EIM) odbędzie się 4-5 października 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Wydarzenie – pierwsze tego typu w Polsce, kładące nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia - jest adresowane do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultur, organizacji pozarządowych, a także wszystkich pasjonatów tematyki. Organizatorami EIM są Komisja ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 

Jakie są Cele konferencji

Praktyka → naszą ambicją jest zaakcentowanie praktycznego wymiaru edukacji informacyjnej i medialnej oraz zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w tym procesie.

Współpraca → Pragniemy zaprezentować możliwości współpracy pomiędzy bibliotekarzami a przedstawicielami innych środowisk zaangażowanych w prowadzenie zajęć z zakresu EIM (szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe).

Metodyka → Mamy nadzieję dostarczyć praktycznych wskazówek na temat realizacji edukacji informacyjnej, ram systemowych dla kształcenia kompetencji informacyjnych, a także metod i technik pracy z użytkownikami informacji.

Organizatorzy

Komisja ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) działa w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Misją KEI jest popularyzowanie edukacji informacyjnej (Information Literacy Education), czyli metod kształcenia rozwijających umiejętności skutecznego poszukiwania i efektywnego wykorzystywania informacji. KEI tworzy i propaguje programy służące podniesieniu kompetencji informacyjnych użytkowników bibliotek i kształceniu trenerów Information Literacy. Komisja przygotowuje raporty, tłumaczy na język polski i upowszechnia najnowsze publikacje dotyczące edukacji informacyjnej. W zakresie jej działania leży także śledzenie i popularyzowanie trendów związanych ze sposobami docierania, selekcji i wykorzystywania informacji przez użytkowników z różnych grup wiekowych i środowisk.

Więcej o KEI: www.sbp.pl/kei  

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) ma swoją siedzibę w imponującym gmachu przy ulicy Dobrej powstałym według projektu Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. BUW ma jeden z trzech największych księgozbiorów naukowych i uczelnianych w Polsce, liczący (stan na koniec 2010 rok) 3 013 030 jednostek ewidencyjnych. W ramach BUW działa elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, zwana w skrócie e-bUW oraz Centrum NUKAT czuwające nad katalogiem centralnym i spójnością bazy NUKAT. Na dachu biblioteki znajduje się ogólnodostępny ogród botaniczny - jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie.

Więcej o BUW-ie: www.buw.uw.edu.pl

Komitet organizacyjny

Matylda Filas – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej, International Federation of Library Associations

Ewa Kobierska-Maciuszko – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Renata Piotrowska – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej

Ewa Rozkosz – Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej

Agata Szczotka-Sarna – Komisja ds. Edukacji Informacyjnej

Zuza Wiorogórska – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Komisja ds. Edukacji Informacyjnej, International Federation of Library Associations


Partnerzy
Partnerzy medialni
Patronat honorowy