Mike Eisenberg na Archipelagach wiedzy

Mike Eisenberg na Archipelagach wiedzy

Modele kompetencji informacyjnych pomagają w konstruowaniu programów edukacji informacyjnej i wdrażaniu ich w życie. Jednym z najpopularniejszych na świecie jest model Big6 (Wielka6) Mike'a Eisenberga. Prezentujemy video-prezentację przygotowaną przez twórcę Big6 na konferencję "Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy". Zachęcamy również do zapoznania się z polskim tłumaczeniem modelu.

 

Big6 - 6 Wielkich Umiejętności

1. Zdefiniowanie zadania 
1.1 Zdefiniuj problem 
1.2 Zidentyfikuj potrzeby informacyjne

2. Strategie wyszukiwania informacji 
2.1 Ustal, jakie są wszystkie możliwe źródła informacji 
2.2 Wybierz najlepsze źródło informacji

3. Lokalizacja i dostęp 
3.1 Zlokalizuj źródła informacji
3.2 Znajdź informację w źródle

4. Korzystanie z informacji 
4.1 Zapoznaj się z informacją  (np. czytaj, słuchaj, oglądaj) 
4.2 Wyodrębnij informacje odpowiadające twoim potrzebom

5. Synteza 
5.1 Porządkuj informacje pozyskane z wielu źródeł 
5.2 Przedstaw rezultaty

6. Ewaluacja 
6.1 Oceń wyniki (efektywność) 
6.2 Oceń proces (wydajność)

 


Partnerzy
Partnerzy medialni
Patronat honorowy