Prelegenci

Urszula Cimoch – bibliotekarka, trenerka, specjalistka ds. e-learningu. Zwolenniczka metod aktywnych i dramy stosowanej w szkoleniach oraz dobrych jakościowo szkoleń e-learningowych, które projektuje dla bibliotek i firm biznesowych. Jest członkiem i wsparciem metodycznym dla Komisji ds. Edukacji Informacyjnej (SBP). Związana z dwoma instytucjami: Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, gdzie pracuje na co dzień oraz firmą Wsparcie Bibliotek, której jest założycielem. Prowadzi warsztaty w zakresie rozwoju osobistego takie, jak komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki twórczego myślenia i obsługa klienta. Do tych ostatnich była scenarzystką i producentką filmów szkoleniowych. Uczestniczka obozu KOED i od tej pory sprzymierzycielka wolnych licencji Creative Commons. Oprócz tego autorka kilku artykułów oraz absolwentka i uczestniczka wielu konferencji, kursów, szkół i studiów podyplomowych, m.in. Szkoły Trenerów Grupy TROP w Warszawie, bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Dramy Stosowanej w Warszawie. Interesuje się uczeniem się osób dorosłych zarówno „face to face”, jak i na odległość.
Anna Dąbrowska – doktorantka na Wydziale Kulturoznawstwa Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS w Warszawie. Magister edukacji medialnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Do swojej pracy dyplomowej badała stan edukacji medialnej w stołecznych szkołach podstawowych. Uczestniczyła w wielu konferencjach i seminariach związanych z tematyką mediów, kultury i edukacji. Interesują ją pedagogika medialna oraz nowe  technologie. Od 2011 roku należy do zespołu specjalistów Fundacji Nowoczesna Polska, gdzie współpracuje przy projekcie „Cyfrowa Przyszłość”. Od listopada 2011 roku zatrudniona w KRRiT, gdzie również zajmuje się tematyką edukacji medialnej.
dr Piotr Drzewiecki nauczyciel akademicki, dziennikarz, specjalista w zakresie edukacji medialnej, z wykształcenia teolog mediów. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Animator warsztatów i szkoleń z edukacji medialnej. Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się edukacją medialną m.in. z Polskim Komitetem IFAP UNESCO, Media Desk Polska, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Fundacją Nowoczesna Polska i Fundacją Nowe Media. Autor ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych o wychowaniu do mediów. Twórca bloga o edukacji medialnej http://presscafe.eu
Dorota Górecka – socjolog, w Fundacji Nowoczesna Polska koordynuje projekt „Cyfrowa Przyszłość”, którego celem jest stworzenie koncepcji programu i materiałów dydaktycznych do prowadzenia edukacji medialnej i informacyjnej w szkołach, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach edukacyjnych. Współpracowała z Centrum Nauki Kopernik i Polską Akcją Humanitarną, prowadząc warsztaty dla dzieci i młodzieży. Koordynowała projekty społecznej odpowiedzialności biznesu w IBM Polska. Przez dwa lata pracowała w brytyjskich organizacjach pozarządowych – Business in the Community i The Scout Association.
dr Marcin Grynberg - biolog w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, w którym zajmuje się chorobotwórczymi bakteriami i grzybami nitkowatymi, ale także innymi tematami związanymi z funkcjami białek. Współpracuje z Centrum Nauki "Kopernik", Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Były nauczyciel biologii w Liceum z Międzynarodową Maturą im. Ingmara Bergmana (2006-2010), gdzie zdobył tytuł Nauczyciela Roku (2007). Obecnie koordynuje dwa projekty naukowo-edukacyjne, we współpracy z firmą Google oraz z Bankiem Żywności w Olsztynie. Nie prowadzi bloga, a powinien znaleźć na to czas (http://scienceyourself.org).
Barbara Gubernat – prawniczka, ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje w Fundacji Panoptykon. W czasie studiów współpracowała z Obserwatorium Wolności Mediów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, odbyła praktyki m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Sprawiedliwości. Jej praca magisterska dotyczyła odpowiedzialności dziennikarzy za przestępstwo zniesławienia. Do jej zainteresowań naukowych należy szeroko pojęta tematyka praw człowieka, prawo własności intelektualnej oraz prawo Unii Europejskiej.
dr Justyna Jasiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW (Warszawa, 2007) oraz Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Instytucie Dziennikarstwa UW (Warszawa 2009); adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa IINSB UW, gdzie pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Barbary Zybert przeprowadziła badania dotyczące kompetencji informacyjnych młodzieży w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii będące podstawą przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Autorka kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Information-Wissenschaft und Praxis” czy „Gazecie Wyborczej”, współautorka raportu „Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia”. Współorganizatorka projektu „Wisła 1655-1906-2009 – Interdyscyplinarne badania dna rzeki”.  Zainteresowania badawcze: kompetencje informacyjne i medialne młodzieży, społeczne konsekwencje korzystania z Internetu, w tym przede wszystkim wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na dzieci i młodzież w wieku szkolnym, tradycyjne media masowe i ich zmiany w perspektywie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Agnieszka Koszowska – bibliotekarka - instruktorka, blogerka, redaktorka naczelna portalu www.biblioteki.org. Od 2010 roku w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizującej Program Rozwoju Bibliotek. Zajmuje się tematyką nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów społecznych w bibliotekach. Koordynowała projekty dotyczące bibliotek cyfrowych oraz działalności edukacyjnej bibliotek skierowanej do osób wykluczonych cyfrowo. Interesuje się nowymi metodami prezentacji informacji w świecie cyfrowym i sposobami jej udostępniania odbiorcom.
prof. Serap Kurbanoğlu – doktoryzowała się w zakresie informacji naukowej na Uniwersytecie w Sheffield (Wlk. Brytania). Obecnie jest dziekanem Wydziału Zarządzania Informacją Uniwersytetu w Hacettepe (Turcja), gdzie zajmuje się analizą systemową, zarządzaniem projektami, technologią informacyjną oraz problemami edukacji informacyjnej i kształcenia ustawicznego. Była krajową koordynatorką i organizatorką warsztatów UNESCO “Training the Trainers in Information Literacy” (Ankara 2008). Obecnie jest krajową koordynatorką projektu IILS (International Information Literacy Survey). Zarządza projektem i jest współautorką treści zamieszczanych w kursie edukacji informacyjnej (HUBO), powstałym na Uniwersytecie Hacettepe. Zaangażowana w wiele krajowych i międzynarodowych projektów związanych z edukacją informacyjną i kształceniem ustawicznym. Doświadczona w organizowaniu konferencji branżowych na skalę krajową i międzynarodową. Współzałożycielka i przewodnicząca komitetu zarządzającego i komitetu tureckiego ECIL (European Conference on Information Literacy ). Członkini zarządu EUCLID. Członkini komitetów programowych wielu konferencji, a także recenzentka wielu czasopism naukowych.

dr Emanuel Kulczycki – badacz komunikacji i mediów oraz bloger piszący o komunikacji naukowej. Zwolennik i propagator Otwartej Nauki i idei Open Access. Na blogu „Warsztat badacza komunikacji” pisze o sprawach związanych z pracą naukowców, funkcjonowaniem uczelni wyższych oraz o narzędziach usprawniających pracę badawczą. Redaktor wortalu naukowego „Nauka i Postęp”, redaktor merytoryczny kwartalnika „Akademickie B+R” oraz współpracownik wielu redakcji czasopism naukowych.

Jarosław Lipszyc – prezes Fundacji Nowoczesna Polska, członek prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, członek komitetu Obywateli Kultury, współzałożyciel stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego, członek komisji rewizyjnej Internet Society Polska. Przed pracą w Fundacji wieloletni dziennikarz, poeta i muzyk, aktualnie aktywny propagator nowoczesnej edukacji oraz wolnej kultury. Autor koncepcji portalu „Włącz Polskę” Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli oraz liczne wystąpienia i wykłady związane z nowoczesnymi technologiami, edukacją oraz prawem internetowym. Aktywny promotor dialogu i współpracy sektora pozarządowego z administracją publiczną.
dr hab. prof. UW Katarzyna Materska – bibliolog, nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w latach 2008-2011. Ekspert w Programie FRSI „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategie dla przyszłości”, stypendystka „International Visitor Leadership Programme” (USA 2011), członkini m.in. Komisji ds. Edukacji Informacyjnej (SBP), International Society for Knowledge Organization, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej. Zainteresowania badawcze w obszarze zarządzania informacją i wiedzą oraz informacji w biznesie. Wieloletnie  doświadczenia dydaktyczne w zakresie edukacji informacyjnej wśród nauczycieli-bibliotekarzy.
Rebecca Mogg - bibliotekarka na Uniwersytecie Cardiff. Pracuje w zespole zajmującym się edukacją informacyjną oraz w grupie roboczej Edukacja Cyfrowa i Informacyjna – oba zespoły odpowiedzialne są za wdrażanie i rozwój Strategii Edukacji Cyfrowej i Informacyjnej. W ramach pracy w tych grupach, Rebecca stworzyła kilka projektów, m.in. Information Literacy Resource Bank, podcasty do the Students’ Survival Guide to Writing a Good Essay, a ostatnio biblioteczny kanał w serwisie You Tube. Sekretarz Grupy Information Literacy, działającej w strukturach CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals) oraz członkini komitetu organizacyjnego konferencji LILAC. (Twitter: @beckymogg)
Damian Muszyński – pedagog mediów, medioznawca, nauczyciel akademicki. Przez 11 lat związany z Pracownią Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych IP UG. Twórca i redaktor naczelny czasopisma "Studia Kulturowe" (lata 2008-2012). Nauczyciel informatyki w gdańskich szkołach podstawowych. Promotor kilkudziesięciu prac z zakresu edukacji medialnej na studiach podyplomowych kwalifikujących do nauczania informatyki i technologii informacyjnej. Współtwórca serwisu p54 (później: Edukator Medialny). Redaktor w portalu 2EDU i bloger w serwisie NaTemat.pl. Członek zespołu realizującego projekt "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" (grant MKiDN). Współpracuje z Wirtualną Polską i Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Członek Association of Internet Researchers. Autor tomiku poezji "Mózg elektronowy 2.0". Interesuje się problematyką uspołecznienia szkoły w kontekście rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz filozoficznymi i metodologicznymi aspektami badania internetu (referencje do pedagogiki krytycznej).
Dr hab. Maria Próchnicka – nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ekspertka bolońska, uczestniczka projektów poświęconych wdrożeniu Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz kształceniu kompetencji informacyjnych, członkini komitetu zarządzającego ECIL (European Conference on Information Literacy). Interesuje się problematyką zachowań informacyjnych oraz jakości kształcenia.
Ewa Rozkosz – pracownik dokumentacji i informacji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W uczelni tej zatrudniona była wcześniej (2008-2012) na stanowisku bibliotekarza. Związana z różnymi projektami na rzecz popularyzacji idei otwartości w nauce i edukacji oraz rozwoju umiejętności ICT w środowisku szkół i bibliotek. Absolwentka studiów bibliotekoznawczych (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz podyplomowych studiów z zakresu e-learningu (Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej). Pierwsze kroki w bibliotekarstwie stawiała we wrocławskiej Mediatece. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji informacyjnej, rozwijaniu kompetencji  informacyjnych na różnych poziomach kształcenia oraz w edukacji pozaformalnej. Nieustannie poszukuje metod sprawnego nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Działa w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, gdzie zainicjowała (wspólnie z Zuzą Wiorogórską) utworzenie Komisji ds. Edukacji Informacyjnej, której obecnie przewodniczy. Prowadzi bloga poświęconego edukacji informacyjnej (Edukacja Informacyjna).
dr hab. Bogumiła Staniów – prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Jej badania koncentrują się wokół zagadnień książki dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza problematyki przekładów i książki popularnonaukowej) oraz bibliotekarstwa szkolnego. Autorka trzech książek (Książka amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944-1989; Z uśmiechem przez wszystkie granice. Recepcja wydawnicza przekładów polskiej książki dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1989; Biblioteka szkolna dzisiaj), ponad stu artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, recenzji. Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego i Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polskiej Sekcji IBBY oraz kolegiów redakcyjnych czasopism: „Poradnika Bibliotekarza” i „Filoteknosa”. Wieloletnie doświadczenia w kształceniu, dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy. Interesuje ją rola szkoły i nauczycieli w rozwoju edukacji informacyjnej dzieci i młodzieży oraz specyfika zachowań informacyjnych młodych użytkowników informacji.

dr Grzegorz D. Stunża – pracownik Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki UG. Prowadzi blog edukatormedialny.pl Asystent koordynatora projektu "Dzieci sieci - kompetencje komunikacyjne najmłodszych" realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku w ramach grantu MKiDN. Brał udział w przygotowaniu raportu i katalogu kompetencji w projekcie "Cyfrowa Przyszłość". Obecnie interesuje się wykorzystaniem idei medialabu w edukacji bazującej na konwergencji kompetencji, związany z Medialabem Gdańsk. Był pomysłodawcą i prowadzącym warsztaty w projekcie "Edulab - laboratorium lokalnych zastosowań mediów" (IKM Gdańsk, UG, Akademia Orange, 2012), współkoordynował projekt jedendzien.org w trakcie Medialabu Lublin (2011).

Fot. Liliana Morawska

Anna Tonakiewicz-Kołosowska – bibliotekarz na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 1994 roku związana z Biblioteką Główną Politechniki Warszawskiej, gdzie do tej pory kieruje Oddziałem Informacji Naukowej. Główny obszar działań zawodowych to organizowanie dostępu do zasobów informacyjnych w szczególności zasobów elektronicznych i wszystko co jest związane z ich udostępnianiem i promocją. Główną sferą zainteresowań i specjalizacji jest edukacja informacyjna i kształcenie kompetencji informacyjnych studentów, pracowników uczelni i bibliotekarzy. Jest autorką i współautorką wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach ogólnopolskich i seminariach środowiskowych. Inicjatorka i współorganizatorka kilku seminariów środowiskowych grupy bibliotek PolBiT.
Marcin Wilkowski – interesuje się historią/pamięcią w perspektywie mediów (głównie internetu) i kultury popularnej, teorią historii oraz inspirowanymi przez Sieć nowymi zjawiskami na granicach systemu naukowego. Jest uczestnikiem Programu Doktorskiego Collegium Civitas oraz pracownikiem Fundacji Nowoczesna Polska, współpracuje z Ośrodkiem KARTA, prowadzi portal Historia i Media. Uczestnik projektu "Cyfrowa Przyszłość", w którym zajmował się definiowaniem kompetencji etycznych w ramach edukacji medialnej. Strona domowa: http://wilkowski.org
 
 
 
 
Partnerzy
Partnerzy medialni
Patronat honorowy