Program konferencji

Zapraszamy do śledzenia zmian w programie!

4 października
12:00 – 13:00 Rejestracja uczestników konferencji (tzw. „uliczka” przed wejściem do BUW)
13:15 – 14:00 Obiad sala (315, 3. piętro)
14:00 – 14:15 Oficjalne otwarcie - Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP, Ewa Kobierska Maciuszko - Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, KEI (sala 316, 3. piętro)
Sesja 1 
14:15 – 14:45

Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów w kontekście wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (dr hab. Maria Próchnicka)

14:45 – 15:15 Blok partnerów konferencji  
Sesje równoległe    
  Sesja 2: Edukacja informacyjna i medialna w szkole, moderator – dr Renata Piotrowska (sala 256, 2. piętro)
Sesja 3: Edukacja informacyjna na uczelni, moderator - Matylda Filas (sala 316, 3. piętro)
15:15 – 15:45 Kompetencje i zachowania informacyjne uczniów – między oczekiwaniami a paradoksem (prof. UWr dr hab. Bogumiła Staniów, dr Renata Piotrowska) Kreowanie i promocja oferty edukacyjnej biblioteki akademickiej (Ewa Rozkosz)   
15:45– 16:15 O możliwościach partnerstwa rodziny i szkoły na rzecz edukacji informacyjnej i medialnej (Damian Muszyński) Approaches to embedding Information Literacy at Cardiff University (Rebecca Mogg - organizatorzy zapewniają tłumaczenie)
16:15– 16:45 Przerwa kawowa  Przerwa kawowa
16:45– 17:15 "Dzieci sieci" - wyzwanie dla szkoły i edukatorów medialnych (dr Grzegorz Stunża) Kompetencje informacyjne badacza komunikacji (dr Emanuel Kulczycki)
17:15– 17:45 O kompetencjach etycznych w korzystaniu z mediów (Marcin Wilkowski) Evaluation Strategies and Tools for Information Literacy Programmes in Higher Education (prof. Serap Kurbanoglu - organizatorzy zapewniają tłumaczenie)
17:45– 18:15 Samopomoc szkolna. Bibliotekarz, nauczyciel - dwa bratanki (dr Marcin Grynberg) Rola edukacji informacyjnej w procesie kształcenia w uczelni wyższej na przykładzie Politechniki Warszawskiej (Anna Tonakiewicz-Kołosowska)
18:15– 19:00  Kolacja (sala wystawowa BUW - 097)
19:00 – 22:00 Sesja Pecha-Kucha (6 min. prezentacje nt. dobrych praktyk w bibliotekach) w sali wystawowej BUW (sala 097). Emisja wystąpienia przygotowanego dla Komisji ds. Edukacji Informacyjnej przez prof. Mike'a Eisenberga, twórcy standardów Big6 Skills (prof. Mike Eisenberg - organizatorzy zapewniają tłumaczenie nagrania)
5 października    
Sesja 4: Rozwój kompetencji informacyjnych w toku edukacji pozaformalnej/nieformalnej, moderator – Ewa Rozkosz (sala 316, 3. piętro)
10:00 – 10:30 Uczestnicy szkolenia jak bohaterowie filmu, czyli jak napisać angażujący scenariusz? (Urszula Cimoch)
10:30 – 11:00 Projekt "Cyfrowa Przyszłość" - prezentacja raportu i katalogu kompetencji (dr Justyna Jasiewicz)
11:00 – 11:30 Dla każdego, przez całe życie. Edukacja informacyjna i medialna w bibliotekach publicznych (Agnieszka Koszowska) 
11:30 – 12:00 Sieć szyta na miarę - jak profilowanie treści w internecie ogranicza dostęp do wiedzy (Barbara Gubernat)
12:00 – 12:30 Edukacja medialna i informacyjna w perspektywie międzynarodowej (Jarosław Lipszyc)
12:30 – 13:00  Przerwa kawowa  
Sesja 5: Edukacja informacyjna – wspólna rzecz (moderator – Anna Dąbrowska) 
13:00 – 14:30 Debata nad edukacją informacyjną i medialną w Polsce  - uczestniczą: przedstawiciele KEI oraz innych organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju kompetencji informacyjnych w społeczeństwie (Robert Bogdański, dr Piotr Drzewiecki, Dorota Górecka, prof. UW dr hab. Katarzyna Materska).

 

Partnerzy
Partnerzy medialni
Patronat honorowy