Uczestnicy

 

Uczestnicy konferencji
Renata Adamczuk Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
A. A. Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
J. B. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Anita Bałas Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
Barbara Barańska-Malinowska Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Ewa Błaszczyk Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Agata Bogucka Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie
Elżbieta Broda Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie
Lucyna Brymora Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Monika Cejmer Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
Agata Chromik Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej. Filia w Cieszynie
Danuta Cielicka Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
Jadwiga Czechowska Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Krakowie
Edyta Dobek

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Barbara Dobryniewska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
A. D. Biblioteka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Joanna Dziak

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

R. D. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Poddębicach
Karolina Dyl Wyższa Szkoła Cła i Logistyki
Maciej Dziubecki Aleph Polska
Aldona Ferdyn Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
Elzbieta Witkowska Biblioteka Politechniki Łódzkiej
Aleksandra Gajewska-Czerwińska Szkoła Podstawowa nr 34 w Warszawie
Halina Ganińska Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Kornelia Gąsiorek Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
Ewa Golińska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Mirosława Grabowska Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim
Noemi Gryczko Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
M. G. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
B. H. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradz. Filia w Pajęcznie
Anna Hiller Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Małgorzata Jaglarz Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Barbara Jankowska Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie
Grzegorz Jarosiński Grzegorz Jarosiński Inscripte
Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
Justyna Jerzyk-Wojtecka Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Agata Jurek Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
E. K. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
M. K. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Małgorzata Komor Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie
E. K. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
Ewa Krupa Fundacja Orange
Krystyna Krzywak Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. Biblioteka Pedagogiczna
Urszula Kubajek Biblioteka Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Edyta Kulawiec Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
J. K. Centralna Biblioteka Wojskowa
Małgorzata Lachowska Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Bożena Lacka Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Wioletta Liszewska

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Krzysztof Lityński Bibliosfera.net
E. Ł. Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
B. M. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradz. Filia w Wieluniu
Piotr Marcinkowski Aleph Polska

Sylwia Matejek

Książnica Pomorska
Matysiak Marcin Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Elżbieta Mieczkowska Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. K. Wojtyły w Elblągu
Elżbieta Milewska Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Renata Murawska studentka
E. N. Biblioteka Miejska w Puławach
A. N. Centralna Biblioteka Wojskowa
Hanna Pacholska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Dominika Paleczna Bibliosfera.net
Alicja Paruzel Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
Alina Patena Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
Magdalena Paul Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Anna Pawełków Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
K. P. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu
Agnieszka Pietryka Ośrodek Rozwoju Edukacji
Magdalena Pilińska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
I. P. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
J. P. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Urszula Poślada Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Beata Przewoźnik Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego
Katarzyna Regulska Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Ewa Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa
Eugenia Rozlach Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Artur Różycki Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku. Filia w Wodzisławiu Śl.
Marta Sadowska-Hinc Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Alicja Sasin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Magdalena Seta Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dagmara Seta Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Jowita Sobiczewska Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Joanna Sochal Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Iwona Socik Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Iwona Sójkowska Biblioteka Politechniki Łódzkiej
Aleksandra Stańczuk Narodowe Centrum Kultury
Renata Staszek Zespół Szkół w Niemcach
Witold Sygocki

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Ż. S. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
K. S. Zespół Szkół w Niemcach
Magdalena Szuflita Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

Iwona Szwed

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Jadwiga Szymczyk Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
Cecylia Śmieszkowska Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy
Alicja Toboła Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
Elżbieta Tomczak Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Anna Tonakiewicz-Kłosowska Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Bożena Trojanowska Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
Agata Walczak-Niewiadomska Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
Juliusz Wasilewski Agencja Sukurs
M. W. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Zduńskiej Woli
Barbara Wróbel PCEN
Beata Zych Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
M. Ż. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. Filia w Wieruszowie

 

Uczestnicy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Magdalena Fedorczyk-Falis 
Matylda Filas
Anna Gimlewicz 
Karolina Kamińska 
Anna Książczak
Dorota Kuźnicka
Elżbieta Międzybrodzka 
Lilianna Nalewajska 
Adam Owczarczyk 
Anna Pełka 
Elżbieta Petrović 
Beata Sobiecka 
Anna Stanis
Monika Węgrzynowicz 
Zuza Wiorogórska
Anna Wołodko
Agnieszka Wróbel

 

Partnerzy
Partnerzy medialni
Patronat honorowy