V Forum - "Jakość bibliotek w naszych rękach"

Odbyło się w dniach 9-10 września 2010 r. w w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Prezentacje referentów

Fotorelacja z V Forum Młodych Bibliotekarzy

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP