VII FMB - terminy

Data dodania: 29.02.2012

VII FMB - terminy

 

Terminy

 

 

 

 

 

Dla autorów:

do 30 kwietnia 2012

 

termin nadsyłania propozycji referatów i warsztatów

10 maja 2012

 

informacja o decyzji wyboru referentów

15 sierpnia 2012

zakończenie nadsyłania pełnych tekstów wystąpień

wraz z prezentacjami multimedialnymi

Dla uczestników:

16 kwietnia 2012

otwarcie rejestracji uczestników w:

 - forum i wycieczkach proponowanych przez organizatorów

(o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń - opisy wycieczek są już dostępne - w zakładce program)

 

Rejestracja zakończona

1-30 czerwca 2012

zapisy na warsztaty

10 czerwca 2012

(lub z powodu braku miejsc)   

rejestracja uczestników na konferencję ZAKOŃCZONA. Lista uczestników podana na 1. stronie Forum

 

zapisy na warsztaty i wycieczki

  

Opłaty

30 czerwca 2012

zakończenie przyjmowania wpłat

 

 


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP