Tematy przewodnie X FMB

Temat Zagadnienia
S jak Studia Studia z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych – oczekiwania, propozycje, stan obecny.

Wykształcenie kierunkowe – kiedy jest potrzebne, a kiedy może stanowić uzupełnienie?

Praktyki zawodowe – relikt przeszłości czy dobra propozycja dla młodych adeptów bibliotekarstwa?

Czy wiedzę zdobytą podczas studiów bibliotekoznawczych wykorzystuje się w pracy w bibliotece?

Koła naukowe - dobry start tylko do kariery naukowej czy również zawodowej?

U jak Umiejętności Czego można nauczyć się podczas pracy w bibliotece?

Co trzeba umieć, a z czego można się doszkolić przed podjęciem pracy w bibliotece?

Bibliotekarz idealny (nie)realny – profil zawodowy bibliotekarza

Czy każdy może pracować w bibliotece?

Różne formy doskonalenia zawodowego – szkolenia stacjonarne, zdalne, studia podyplomowe, staże.

Bibliotekarz – informator, przewodnik, doradca, pedagog. Zadania bibliotekarzy w kontekście zmieniających się potrzeb użytkowników
i rozwoju technologicznego.

Innowacje – gry, technologie, smart life style library, media społecznościowe, IT.

U jak Udział – sieci powiązań, społeczności, crowdsourcing, crowdfunding, e-learning, MOOC, rozwój zawodowy i kompetencje bibliotekarzy, pozyskiwanie środków finansowych dla bibliotek.

K jak Kontakty Czy młodzi bibliotekarze szukają kontaktu pomiędzy sobą?

Reminesencje z przeszłości – Forum Młodych Bibliotekarzy z perspektywy dziesięcioletniej.

Czy warto się zrzeszać w organizacjach bibliotekarskich?

Różne pokolenia – różna perspektywa? Jak udaje się nam porozumiewanie się z doświadczonymi bibliotekarzami?

C jak Codzienność Jakie mamy problemy w pracy i jak można je rozwiązać?

Dż jak gender – jak bardzo zawód bibliotekarza jest sfeminizowany i czy coś się w tym zakresie zmienia?

Mentoring – szansa dla młodych na dobrą i solidną naukę zawodu od doświadczonych koleżanek i kolegów z pracy.

Biblioteka w społecznym otoczeniu: komunikacja i informacja. Innowacyjność usług informacyjnych, badanie potrzeb informacyjnych użytkowników.

Biblioteki dla użytkowników o szczególnych potrzebach.

Bibliotekarz, księgowa, animator i…sprzątaczka, czyli jak to jest w bibliotekach z (bardzo)małą obsadą personalną?

Oczekiwania przed pierwszym dniem pracy a (trudna) rzeczywistość bibliotekarska.

E jak Energia Co robimy poza pracą i czym możemy się pochwalić – zainteresowania, hobby, czy możemy je realizować w pracy?

Nasza działalność na rzecz środowiska bibliotekarskiego, lokalnego, każdego.

Jak udaje nam się sprostać nowym wyzwaniom stawianym bibliotekarzom?

Motywacja do pracy w bibliotece.

Bibliotekarze - twórcy własności intelektualnych - co, jak i czy warto zajmować się działalnością wydawniczą w bibliotece?

S jak Start Młodzi menedżerowie / dyrektorzy / kierownicy – dobre praktyki zarządzania zespołem i biblioteką.

Bibliotekarskie innowacje młodych – skąd brać dobry przykład.

Ścieżki zawodowe młodych bibliotekarzy.

Praca naukowa i dydaktyczna młodych bibliologów i informatologów.

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP