Tematy przewodnie X FMB

Temat Zagadnienia
S jak Studia Studia z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych – oczekiwania, propozycje, stan obecny.

Wykształcenie kierunkowe – kiedy jest potrzebne, a kiedy może stanowić uzupełnienie?

Praktyki zawodowe – relikt przeszłości czy dobra propozycja dla młodych adeptów bibliotekarstwa?

Czy wiedzę zdobytą podczas studiów bibliotekoznawczych wykorzystuje się w pracy w bibliotece?

Koła naukowe - dobry start tylko do kariery naukowej czy również zawodowej?

U jak Umiejętności Czego można nauczyć się podczas pracy w bibliotece?

Co trzeba umieć, a z czego można się doszkolić przed podjęciem pracy w bibliotece?

Bibliotekarz idealny (nie)realny – profil zawodowy bibliotekarza

Czy każdy może pracować w bibliotece?

Różne formy doskonalenia zawodowego – szkolenia stacjonarne, zdalne, studia podyplomowe, staże.

Bibliotekarz – informator, przewodnik, doradca, pedagog. Zadania bibliotekarzy w kontekście zmieniających się potrzeb użytkowników
i rozwoju technologicznego.

Innowacje – gry, technologie, smart life style library, media społecznościowe, IT.

U jak Udział – sieci powiązań, społeczności, crowdsourcing, crowdfunding, e-learning, MOOC, rozwój zawodowy i kompetencje bibliotekarzy, pozyskiwanie środków finansowych dla bibliotek.

K jak Kontakty Czy młodzi bibliotekarze szukają kontaktu pomiędzy sobą?

Reminesencje z przeszłości – Forum Młodych Bibliotekarzy z perspektywy dziesięcioletniej.

Czy warto się zrzeszać w organizacjach bibliotekarskich?

Różne pokolenia – różna perspektywa? Jak udaje się nam porozumiewanie się z doświadczonymi bibliotekarzami?

C jak Codzienność Jakie mamy problemy w pracy i jak można je rozwiązać?

Dż jak gender – jak bardzo zawód bibliotekarza jest sfeminizowany i czy coś się w tym zakresie zmienia?

Mentoring – szansa dla młodych na dobrą i solidną naukę zawodu od doświadczonych koleżanek i kolegów z pracy.

Biblioteka w społecznym otoczeniu: komunikacja i informacja. Innowacyjność usług informacyjnych, badanie potrzeb informacyjnych użytkowników.

Biblioteki dla użytkowników o szczególnych potrzebach.

Bibliotekarz, księgowa, animator i…sprzątaczka, czyli jak to jest w bibliotekach z (bardzo)małą obsadą personalną?

Oczekiwania przed pierwszym dniem pracy a (trudna) rzeczywistość bibliotekarska.

E jak Energia Co robimy poza pracą i czym możemy się pochwalić – zainteresowania, hobby, czy możemy je realizować w pracy?

Nasza działalność na rzecz środowiska bibliotekarskiego, lokalnego, każdego.

Jak udaje nam się sprostać nowym wyzwaniom stawianym bibliotekarzom?

Motywacja do pracy w bibliotece.

Bibliotekarze - twórcy własności intelektualnych - co, jak i czy warto zajmować się działalnością wydawniczą w bibliotece?

S jak Start Młodzi menedżerowie / dyrektorzy / kierownicy – dobre praktyki zarządzania zespołem i biblioteką.

Bibliotekarskie innowacje młodych – skąd brać dobry przykład.

Ścieżki zawodowe młodych bibliotekarzy.

Praca naukowa i dydaktyczna młodych bibliologów i informatologów.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP